Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Základy metodológie a metodiky vedeckej práce

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41282
Posledná úprava
30.12.2012
Zobrazené
1 316 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Záverečná práca a jej obhajoba sú neoddeliteľnou súčasťou štátnej záverečnej skúšky. Táto prezentácia pomôže študentom kvalitne vypracovat zaverečné práce - bakalársku, diplomovú, rigoróznu, dizertačnú prácu - so všetkými naležitosťami.

Kľúčové slová:

zaverečné práce

ako písať práceObsah:
 • Rozsahy
  Predná časť
  Upozornenie
  Hlavné časti práce
  Abstrakt
  Vzor abstraktu
  Predhovor
  Obsah
  Jadro práce – hlavný text
  Úvod
  Jadro
  Citát
  Parafráza
  Dizertačná práca
  Vedeckosť
  Jednoduchá kompilácia a tvorivá kompilácia
  Vedecky pracovať
  Nárok na objektivitu
  O písaní
  Kde hľadať?
  Praktický postup prípravy bibliografických odkazov
  Hlavné zásady odkazovania a citovania
  Jadro
  Voľba témy
  Voľba témy
  Desať pravidiel citovania
  Vedecká hrdosť
  Vedecká pokora
  Posilnenie práv spotrebiteľa
  Práva spotrebiteľa
  Princípy eseje
  Argumentatívna esej
  Názorová esej
  Je dôležité zaujať pozíciu
  Poznámky pod čiaru
  References
  Definitívna podoba práce
  Ďalšie rady a odporúčania
  Štandardné členenie
  Prílohy
  Obsah práce
  Obsah niekedy až za úvodom (anglosaské publikcie)
  Metódy vedeckej práce
  Techniky
  Autoreferát dizertačnej práce
  Abstrakt = abstract
  Rozsah práce
  Skutočný počet strán
  Abstrakt, predhovor, obsah, zoznam ilustrácií
  Literatúra
  Plagiátorstvo

Zdroje:
 • Gonda, Vladimír: Doktorandské štúdium a dizertačná práca. Bratislava: Ekonóm, 2002.
 • Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava: Elita, 2003.
 • Kimlička, Štefan: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava: stimul 2002.
 • Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997, 278 s.