Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Právne myslenie 19. a 20. storočia

«»
Prípona
.pdf
Typ
prezentácia
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41283
Posledná úprava
30.12.2012
Zobrazené
1 009 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa so základnými a najdôlezitejšími teóriami za posledné dvestoročia v oblasti právneho myslenia, ktoré mali vplyv na rozvoj teórie (filozofie) práva ako celku.Výklad sa podáva v súvislosti a chantického a renesančného odkazu a európskej kontinuity právneho myslenia, ale venuje sa aj aktuálnej súčasnej diskusii. Je koncipovaný ako súčasť a doplnenie výučby teórie práva.

Kľúčové slová:

výklad práva

klasický právny pozitivizmus

marxisticko-leninská teória štátu a práva

spravodlivosťZdroje:
 • DWORKIN, R. M.: A Matter of Principle 1985.
 • FULLER, LonL.: Morálka práva. Praha 2000.
 • HART, H. L. A.: Pojem právo. Praha 2000.
 • HART, H. L. A.: Právo, sloboda a morálka. Bratislava 2000.
 • KELSEN, H.: Reine Rechtslehre. Wien 1960 (Nachdruck 2000).
 • KRSKOVÁ, A.: Štát aprávo veurópskom myslení. Bratislava 2002.
 • KRSKOVÁ, A.: Dějiny evropského politického a právního myšlení. Praha 2003.
 • MacCORMICK, N.: Institutions of Law. Oxford–New York 2007.
 • RADBRUCH, G.: Rechts philosophie. Studien ausgabe. Heidelberg1 999.
 • RAZ, J.: The Authority of Law. Essayson Lawand Morality. Oxford 1979.
 • UNGER, R. M.: The Critical Legal Studies Movement. Cambridge (Mass.) - London 1963.