Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Hmotné zabezpečenie matiek a štátne sociálne dávky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41189
Posledná úprava
05.01.2013
Zobrazené
601 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štát poskytuje primeranú finančnú pomoc vo forme sociálnych dávok zo štátneho rozpočtu oprávneným osobám pri výchove detí, sú napr. príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na deti či rodičovský príspevok a ostané dávky, ktorými sa budem venovať v tejto kapitole, okrem tých existujú aj ďalšie dávky podporujúce rodiny s deťmi, napr. rodičovský príspevok, príspevok starostlivosť o dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti. Významná pozornosť je venovaná deťom a uspokojovaniu ich základných potrieb.

Cieľom štátnych sociálnych dávok je diferencovane poskytovať podporu jednotlivcovi alebo rodine spravidla s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa nachádzajú v takých sociálnych (životných) situáciách, ktoré štát uznáva za odôvodnené podporovať. Štát vo vzťahu k občanovi zostáva jediným aktérom tejto rodinnej politiky v celom rozsahu. Ženy a zvlášť matky malých detí riešili svoje zložité situácie len s veľkými problémami bez pomoci štátu. Je povinnosťou každého štátu vytvárať vhodné prostredie a zázemie pre všetkých členov, ale najmä vytvárať vhodné podmienky pre výchovu detí.  

Kľúčové slová:

príspevky na dieťa

výživa

výchova a starostlivosť o dieťa

prídavky na dieťa

valorizácia

rodičovský príspevok

starostlivosť o dieťaObsah:
 • 1. Štátne sociálne dávky
  1.1. Výživa, výchova a starostlivosť o dieťa
  1.2. Prídavok na dieťa
  1.3. Príspevok pri narodení dieťaťa
  1.4. Rodičovský príspevok

Zdroje:
 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2010, 715 s. ISBN 978-80-8078-346-4.
 • Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia : Osobitná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2008, 144 s. ISBN 978-80-89122-52-3.
 • Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia: Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009, 162 s. ISBN 978-80-89122-53-0.
 • Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čenek , 2009, 383 s.
 • ISBN 978-80-89122-53-0.
 • Plecitý, V.: Základy rodinného práva . 1. vyd. Plzen: Aleš Čeněk, 2009. 144 s.
 • ISBN 978-80-7380- 13-97
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zakon c. 36/2005 o rodine v zneni neskorsich predpisov
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov