Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Právna spôsobilosť prirodzených osôb

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38969
Posledná úprava
05.12.2011
Zobrazené
1 154 x
Autor:
Jan.Forman
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracovanie vybranej kapitoly z učebnice ,,Rímske právo" pre 1.ročník Bakalárskeho štúdia PraF UK. ,

,Všetko právo je dané pre ľudí.“ (Hermogenianus)
- Každý človek môže sám osebe vystupovať ako podmet v medziľudských vzťahoch, ktoré právny poriadok upravuje, avšak v Rímskom práve to nie celkom platilo; - Právny poriadok určuje, kto môže byť účastníkom práv a povinností, tzn. byť subjektom právnych vzťahov;

- Osoba v právnom zmysle = bytosť(človek/umelý útvar), ktorá je spôsobilá byť nositeľom subjektívnych práv a povinností – má spôsobilosť na práva a povinnosti(právna spôsobilosť alebo právna subjektivita);

- Spôsobilosť na práva a povinnosti zabezpečuje iba možnosť mať práva a povinnosti, či ich osoba skutočne nadobudne, záleží na ďalších okolnostiach a predpokladoch; § Ide najmä o sociálny charakter spoločnosti, od ktorého závisí vymedzenie pojmu právna subjektivita § Tiež vymedzenie : kto a za akých podmienok a v akom rozsahu sa môže zúčastniť na právnom živote;(tzn. nemusí sa priznať všetkým ľuďom, môže sa priznať umelým útvarom, napr. skupinám ľudí);

- Prirodzené osoby = v rímskom práve ľudia právne spôsobilí alebo nespôsobilí; = právne spôsobilé osoby boli buď úplne spôsobilé, alebo obmedzene spôsobilé;  

Kľúčové slová:

právna spôsobilosť

stav slobody

občianstvo

rodina

spôsobilosť právne konať

poručníctvo a opatrovníctvo

právnické osobyObsah:
 • § 22. Právna spôsobilosť prirodzených osôb
  1. Pojem právna spôsobilosť
  2. Vznik a zánik právnej spôsobilosti
  3. Obmedzenie právnej spôsobilosti
  § 23.Stav slobody(status libertatis)
  1. Vznik otroctva
  2. Zánik otroctva
  3. Prepustenci(libertini)
  4. Kolóni
  § 24. Občianstvo (status civitatis)
  1. Rímski občania (cives Romani)
  2. Latíni (Latini)
  3. Cudzinci (peregrini)
  § 25. Rodina (status familiae)
  1. Všeobecná charakteristika
  2. Moc hlavy rodiny(patria potestas)
  3. Agnátska rodina
  4. Kognátska rodina
  5. Majetkovoprávne postavenie nesvojprávnych osôb (alieni iuris)
  6. Manželstvo (matrimonium)
  7. Majetkové vzťahy medzi manželmi
  §26. Spôsobilosť právne konať
  1. Spôsobilosť právne konať a jej druhy
  2. Obmedzenia spôsobilosti právne konať
  § 27. Poručníctvo a opatrovníctvo
  1. Poručníctvo(tutela)
  2. Opatrovníctvo (cura)
  §28. Druhy právnických osôb
  1.Všeobecne
  2. Korporácie
  3. Nadácie a ústavy

Zdroje:
 • K.Rebro, P.Blaho : Rímske právo,tretie doplnené vydanie,Bratislava-Trnava 2003