Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41251
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
2 361 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov je jedným z najstarších odvetví medzinárodného práva. Do polovice 19. storočia bola výlučným prameňom tohto odvetvia práva medzinárodná obyčaj, ktorej pravidlá sa dotvárali. Základom týchto obyčajových pravidiel boli tzv. vojnové zvyklosti (usus in bello), ktoré sa vytvárali v priebehu vojnových konfliktov. Od druhej polovice 19. storočia nastal postupný proces kodifikácie práva ozbrojených konfliktov v celom rade kodifikačných medzinárodných zmlúv. Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov (vojnové právo) bolo v priebehu stabilizácie vojnových zvyklostí historicky nazvané ako jus belli a bolo chápané ako vojnové právo v širšom zmysle. Z hľadiska štruktúry sa právo ozbrojených konfliktov členilo na, tzv. jus ad bellum - právo siahnuť k vojne, alebo právo na vojnu ako subjektívne a takmer neobmedzené právo každého štátu a na tzv. jus in bello - právo ozbrojených konfliktov (vojnové právo) v užšom zmysle, upravujúce práva a povinnosti štátov v prípade vojnových konfliktov nazývané. Právo ozbrojených konfliktov v užšom zmysle sa nazýva i právom platným za vojny. Táto štruktúra sa vytvorila v rámci tradičného medzinárodného práva. Významnejšie obsahové zmeny v štruktúre oboch týchto súčastí práva ozbrojených konfliktov nastali až po prvej svetovej vojne.

Kľúčové slová:

ozbrojené konflikty

právo odzbrojeniaObsah:
 • 5. MEDZINÁRODNÉ PRÁVO OZBROJENÝCH KONFLIKTOV
  5.1. Právo siahnuť k vojne a jeho vzťah k právu kolektívnej (medzinárodnej) bezpečnosti a právu odzbrojenia
  5.2. Právo ozbrojených konfliktov v užšom zmysle (právo platné za vojny)
  5.2.1. Právne aspekty vojnového stavu a pravidlá vedenia ozbrojeného konfliktu
  5.2.2. Vojnová okupácia a jej právne dôsledky
  5.2.3. Neutralita počas ozbrojeného konfliktu
  5.2.4. Medzinárodné humanitárne právo (medzinárodnoprávna ochrana obetí vojny)
  5.2.4.1. Ochrana ranených, stroskotaných a chorých príslušníkov ozbrojených síl
  5.2.4.2. Ochrana vojnových zajatcov
  5.2.4.3. Ochrana civilného obyvateľstva
  5.2.4.4. Dodatkové Protokoly I. II. k štyrom Ženevským dohovorom o humanitárnom práve (1949) z roku 1977
  5.3. Trestanie vojnových zločincov
  5.3.1. Medzinárodné trestné tribunály zriaďované ad hoc
  5.3.2. Medzinárodný trestný súd
  6. MEDZINÁRODNÉ PRÁVO ODZBROJENIA
  6.1. Základné pojmy medzinárodného práva odzbrojenia
  6.2. Druhy, štruktúra a obsah pravidiel medzinárodného práva odzbrojenia
  6.3. Odzbrojenie a regulácia zbrojenia v oblasti jadrových zbraní
  6.3.1. Zákaz jadrových skúšok
  6.3.2. Nešírenie jadrových zbraní
  6.3.3. Bezjadrové zóny
  6.3.4. Jadrové odzbrojenie
  6.4. Odzbrojenie a regulácia zbrojenia v oblasti chemických a bakteriologických zbraní
  6.5. Zákaz používania prostriedkov ekologickej vojny
  6.6. Odzbrojenie a regulácia zbrojenia v oblasti konvenčných zbraní

Zdroje:
 • David, V., Bureš, P., Faix, M., Sladký, P, Svaček, O.: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2.vyd. Praha: Leges, 2011, 448 s. ISBN 978-80-87212-86-8
 • Klučka, J.: Medzinárodné právo verejné. 1.vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008, 683 s. ISBN 978-80-8078-219-1
 • Ondrej, J: Základy mezinárodního práva. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 188 s. ISBN 80-7184-719-4
 • Scheu, H. CH.: Úvod do mezinárodního práva verejního. 1.vyd. Praha: Auditorium, 2010, 142 s. ISBN 978-80-87284-05-6