Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 153   projektov
0 nových

Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5704
Posledná úprava
11.04.2008
Zobrazené
6 904 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomova praca sa zaobera pravnou upravou strukturalnych fondov (t.j.Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Europskeho soialneho fondu) a Kohezneho fondu v obdobi 2007-2013. Obsahuje aj zakladny postup projektovania a cerpania nenavratnych financnych prispevkov v SR.

Kľúčové slová:

strukturalne fondy

kohezny fond

regionalna politika

cerpanie prispevkov

nenavratny financny prispevok

narodny strategicky referencny ramecZdroje:
 • Právne predpisy
 • • Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len všeobecné nariadenie)
 • • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1783/1999
 • • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5.júla 2006 o Európskom sociálnom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1784/1999
 • • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)
 • • Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1164/1994
 • • Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)
 • • Nariadenie Európskej komisie č. 1828/2006 ustanovujúce pravidlá na implementáciu všeobecných ustanovení Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a kohézneho fondu (ďalej len implementačné nariadenie)
 • • Zmluva o Európskej únii, 1993
 • • Zmluva o založení Európskeho Spoločenstva, 1957 (konsolidovaná verzia k 1.11.2004)
 • • Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
 • • Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • • Zákon č 231/1999 o štátnej pomoci
 • Internetové zdroje
 • http://www.euractiv.sk/strukturalne-fondy, Štrukturálne fondy, 11.11.2007
 • http://www.euractiv.sk/kohezny-fond
 • http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/zoznam_liniek/regionalna-politika-v-eu, Regionálna politika v EÚ, 30.10.2007
 • http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/zoznam_liniek/regionalne-rozdiely, Regionálne rozdiely, 8.9.2006
 • http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/zoznam_liniek/programove-obdobie-2007---2013, Programové obdobie 2007:2013, 30.10.2007
 • • www.euractiv.sk
 • • www.euroinfo.gov.sk
 • • www.eurofondy.org
 • • www.obcan.sk
 • • www.nadsme.sk
 • • www.esf.sk
 • • www.sario.sk
 • • www.epi.sk
 • Publikácie a príručky:
 • • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR :Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013, Bratislava 29. júna 2007, s.136
 • • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Centrálny koordinačný orgán: Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Bratislava, 8.decembra 2006, 51 s.
 • • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Centrálny koordinačný orgán: Zborník prezentácií. Regionálna konferencia Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007-2013, 101 s.