Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Základy podnikového manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45629
Posledná úprava
02.02.2015
Zobrazené
895 x
Autor:
macka.musakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

„Manažment je dosahovanie cieľov prostredníctvom druhých“.
Patrí mu označenie jedna z najdôležitejších ľudských činností. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy. Vykonávajú ho manažéri, ktorí pomocou racionálnych aktivít vplývajú na zdroje, tieto kombinujú a usilujú sa zabezpečiť ich efektívnu transformáciu. Manažment by sme mohli definovať aj ako systém jednoty teórie a praxe riadenia v podmienkach reálneho fungovania trhového mechanizmu, ktorý využíva rozsiahly tvorivý prístup subjektu riadenia k objektu riadenia v záujme dosahovania vytýčených cieľov.
Pritom systém manažmentu ako celku organizačnej štruktúry a procesu manažmentu sa utvára pre konkrétne a špecifické podmienky praxe na základe určitého rozsahu. Zmenou myslenia a správania sa manažérov a zamestnancov možno podstatne rýchlejšie a efektívnejšie rozvinúť podnikateľský štýl riadenia. Od neho sa očakáva predovšetkým výrazný rozvoj vnútropodnikového riadenia v súlade s príslušnými decentralizačnými a samoriadiacimi tendenciami. Systém manažmentu je nevyhnutné rozložiť, usporiadať do vzájomne prepojených podsystémov špecializovaných manažmentov. Ide predovšetkým o také špecializované manažmenty ako sú napr. marketingový manažment, komplexný manažment kvality, strategický manažment, projektový manažment, výrobný manažment vrátane manažmentu predvýrobných etáp, organizačný manažment, logistický manažment, informačný manažment, personálny manažment a vôbec riadenie ľudských zdrojov, finančný a investičný manažment, manažment inovácií, hodnotový manažment a operačný vnútropodnikový manažment.

Kľúčové slová:

manažment

história riadenia

marketing

podnikanie

organizovanie

efektívnosťObsah:
 • ÚVOD
  1. Historický vývoj manažmentu
  1.1 Historické korene moderného manažérskeho myslenia
  2. Manažment a jeho pojmové  vymedzenie
  2.1 Hlavné ciele teórie manažmentu
  2.2 Hlavné predmety manažmentu
  3. Podnikový manažment
  3.1 Charakteristika, stratégia a ciele podniku
  3.2 Podnikanie a efektívnosť
  3.3 Manažment ako riadenie podniku a štruktúra podnikového manažmentu
  3.4 Manažment ako skupina ľudí, ich úlohy a funkcie manažmentu
  3.5 Plánovanie, rozhodovanie
  3.6 Rozdelenie plánov
  3.6 Organizovanie
  3.7 Vedenie ľudí
  3.8 Kontrola
  ZÁVER
  Zoznam použitej literatúry:

Zdroje: