Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47079
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
545 x
Autor:
berni.kurcz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V rámci výučby predmetu základy andragogiky som vypracovala tému záujmové a občianske vzdelávanie. V tejto seminárnej práci venujem pozornosť predmetu, obsahu, metódu záujmového vzdelávania a jeho rozdelenia. Ďalej vysvetľujem aj význam pojmu občianske vzdelávanie. O týchto vzdelávacích systémoch treba vedieť, že v rokoch 1991 - 1994 sa bol realizovaný jeden projekt na Slovensku, ktorý sa nazývame PHARE: Stratégia programy vzdelávania dospelých. Jeho výsledkom bola zákon pri členení oblasti ďalšieho vzdelávania vychádza v podstate zo správy „Súčasný stav v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku a vzdelávanie dospelých v Európe“ (1995). V správa uvádza, že vzhľadom na vznik nových skutočností a absenciu novej koncepcie vzdelávanie dospelých používa nasledovná klasifikácia druhov vzdelávania dospelých:

1. Druhošancové vzdelávanie
2. Pokračovacie - kontinuálne vzdelávanie
3. Odborné vzdelávanie
4. Sociokultúrne vzdelávanie, k záujmovým aktivitám sociokultúrneho a osobného života a k sebarealizácii
5. Občianske vzdelávanie

(Prusáková 2005, s. 73-77)

Kľúčové slová:

vzdelávanie

záujmové vzdelávanie

občianske vzdelávanie

účastník

lektor

druhošancové vzdelávanie

kontinuálne vzdelávanieObsah:
 • 0. Úvod 4
  Záujmové vzdelávanie
  1. Záujem 5
  2. Záujmové vzdelávanie 6
  2.1 Obsah záujmového vzdelávania 8
  2.2 Formy záujmového vzdelávania 8
  2.3 Metódy záujmového vzdelávania 9
  2.4 Znaky záujmového vzdelávania 10
  3. Súčasný stav záujmového vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 11
  Občianske vzdelávanie
  4. Občianske vzdelávanie 13
  4.1 Miesta občianskeho vzdelávania 14
  5. Záver 15
  6. Použitá literatúra 16

Zdroje:
 • PRUSÁKOVÁ, V. 2005. Základy andragogiky I. Gerlach Print v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, str. 74 - 77. ISBN 80-89142-05-2
 • HOTÁR, V.S. - PAŠKA, P. - PERHÁCS, J. et al. 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých - Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN. 547 s. ISBN 80-08-02814-9.