Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 37   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Školský systém vzdelávania na Slovensku
98,3%
0,2 14x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Život Daniela Lehotského
94,0%
0,1 7x
Záverečné pisomné práce
93,8%
0,1 0x
Andragogické pojmy - seminárna práca
93,0%
0,1 17x
Rola starého rodiča a jej význam
92,6%
0,1 3x
Seminárna práca - Psychológia osobnosti
92,2%
0,1 16x
Konštruktivizmus - seminárna práca
90,9%
0,1 6x
Dejiny výchovy a vzdelávania dospelých
90,5%
1,0 6x
Edukačná psychológia - študijný materiál
90,4%
0,1 13x
Základy psychológie pre andragógov
89,8%
0,1 3x
Záujmové vzdelávanie - seminárna práca
89,7%
0,1 13x
Sociológia výchovy ako vedná disciplína
89,3%
0,1 9x
Celoživotné vzdelávanie
89,3%
0,1 16x
Metodológia andragogickej vedy a andragogický výskum
89,3%
0,2 7x
Prednášky z Edukačnej psychológie
88,2%
0,2 24x
Biológia človeka
87,1%
3,3 3x
Erazmus Rotterdamský - seminárna práca
86,0%
0,1 6x
Vznik a vývoj andragogiky
85,8%
0,3 1x
Seminárna práca o Rusínoch na Slovensku
84,8%
0,1 11x
Drogové závislosti a ich sociálny dopad na rodinu
84,7%
0,1 30x
Vzdelávanie členov komisie na hodnotenie rizík z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
84,6%
0,1 1x
Dospelý človek v procese socializácie a edukácie
83,8%
0,7 3x
Ontogenetický vývin
82,5%
0,8 0x
Efektívna komunikácia
81,9%
0,4 10x
Vzdelávanie seniorov
79,9%
0,1 12x
Ciele, funkcie a obsah výchovy a vzdelávania dospelých
79,8%
0,3 6x
Komunikácia v rodine poznačenej rozvodom
79,5%
0,1 6x
Formy a prostriedky výchovy a vzdelávania dospelých
78,0%
0,3 0x
Činitele formovania osobnosti dospelých
77,2%
0,4 2x
Osobnosť dospelého človeka
76,9%
0,1 2x
Metódy výchovy a vzdelávania dospelých
76,3%
0,6 2x
Andragogika ako veda a študijný odbor
75,2%
0,1 0x
Princípy a zásady VVD
74,3%
0,1 0x
Kyberšikana
71,9%
0,1 25x
Osobnosť andragóga
64,9%
0,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: