Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Školský systém vzdelávania na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47078
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
1 342 x
Autor:
berni.kurcz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Školský systém participuje na vytváraní životných príležitostí mladým ľuďom tým, že im umožňuje prístup k vyššiemu alebo nižšiemu vzdelávaniu prostredníctvom neho k vyšším alebo nižším pracovným pozíciám, k prestíži, ale i k určitej moci spojenej s funkciou v zamestnaní.
Úlohou školy a školského systému je zabezpečovať harmóniu medzi vzdelaním, sociálno-ekonomickým rozvojom krajiny a individuálnymi potrebami účastníkov vzdelávania. Inými slovami vyjadrené, prispôsobovať štruktúru školského systému nie len potrebám spoločnosti, to znamená sociálnym, ekonomickým a politickým potrebám súčasnosti a budúcnosti, ale aj intelektuálnym, citovým, mravným, a telesným potrebám a požiadavkám človeka.
V súvislosti s tým sa budeme zaoberať aj problémami, pred ktorými stojí zariadenie, ktorého úlohou je produkovať vzdelaných a vychovaných absolventov.

Kľúčové slová:

materská škola

základná škola

stredná škola

vysoká škola

školský systém

vzdelávanie

účastník

problémy

vychovávanie

vychovávateľObsah:
 • Úvod 3
  1. MATERSKÉ ŠKOLY 4
  1.1 Problémy v materských školách 6
  2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 8
  2.1 Charakteristika ZŠ 8
  2.2 Problémy a nedostatky v ZŠ 9
  3. STREDNĚ ŠKOLY 12
  3.1 Charakteristika SŠ 12
  3.1.1 Gymnázium 12
  3.1.2 Stredná odborná školy 12
  3.1.3 Konzervatórium 13
  3.2 Nedostatky, problémy SŠ 14
  3.2.1 Všeobecné problémy na SŠ 14
  3.2.2 Gymnáziá 15
  3.2.3 Odborné školstvo 15
  3.2.4 Konzervatóriá 15
  3.3 Nedostatky, problémy 16
  4. VYSOKÉ ŠKOLY, UNIVERZITY 18
  4.1 Súčasná slovenská právna úprava vysokých škôl 19
  4.2 Delenia 20
  4.3 Orgány 21
  4.4 Vysokoškolskí učitelia 21
  4.5 Problémy, nedostatky na vysokých školách 22
  Záver 24
  Použitá literatúra 25

Zdroje:
 • OBDRŽÁLEK, Z.: Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie Bratislava : Polygrafické stredisko UK v Bratislave, 1999. 203 s. ISBN 80-223-1321-1
 • MIŇOVÁ, M.: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov :Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. 236 s. ISBN 978-80-8045-443-2