Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Vzdelávanie členov komisie na hodnotenie rizík z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46776
Posledná úprava
14.11.2016
Zobrazené
304 x
Autor:
lubomir.grendel
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každých 3,5 minúty zomiera v Európskej únii jedna osoba v dôsledku pracovného úrazu (Príručka kampane - Iniciatíva manažmentu a účasť zamestnancov v oblasti BOZP).
Aktívny vzťah človeka k podmienkam jeho existencie sa netvorí inak, než na báze pracovného procesu. Preto, ak hovoríme o aktivite človeka v jeho pomere k podmienkam života, myslíme tým predovšetkým ľudskú prácu.
„Ľudská práca je činnosťou vedomou teda nutne účelovou. Práca je chápaná ako vlastný prejav života, v ktorom človek realizuje vlastné ciele, vkladá do prírody i do spoločnosti svoje vlastné zámery a účely, čiže sebarealizuje sa v nej“ (Kosová, 35)
V úvode práci sa budeme venovať použitým pojmom a skratkám. V ďalších V práci sa chceme venovať dôležitosti výchovy a vzdelávanie zamestnancov, ktorí na pracoviskách a staveniskách zamestnávateľa majú ako jednu svoju pracovnú povinnosť posúdiť a vyhodnocovať riziká, ktoré ohrozujú zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zmapujeme proces a postup hodnotenia rizík a zameriame svoju pozornosť na odborných spôsobilých osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a potrebou ich andragogického vzdelania.

Kľúčové slová:

BOZP

edukácia

zamestnanci

vzdelávanie

lektor

didaktika

posudzovanie

hodnotenie

rizikáObsah:
 • Úvod 3
  1 Použité definície a skratky 4
  1.1 Definície 4
  1.2 Skratky 6
  2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 7
  3 Edukácia zamestnancov 8
  3.1 Špecifikácia vzdelávacích potrieb 9
  4 Vzdelávanie členov hodnotiacej komisie 10
  4.1 Lektor ako profesionál 10
  4.2 Obsah vzdelávania 11
  4.3 Cieľ vzdelávania 11
  4.4 Didaktická technika a pomôcky 12
  5 Organizačné formy vzdelávania 12
  5.1 Prednáška 12
  5.2 Tréning 13
  6 Posudzovanie a hodnotenie rizík 14
  6.1 Výber posudzovacie systému 14
  6.2 Posúdenie bezpečnosti systému 15
  6.3 Informácie pre zamestnancov a manažérov. 16
  7 Záver 17
  Zoznam bibliografických odkazov 18