Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Drogové závislosti a ich sociálny dopad na rodinu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39140
Posledná úprava
26.12.2011
Zobrazené
1 533 x
Autor:
kvetina
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s problematikou drogovej závislosti, ktorá predstavuje jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov. Užívanie drog je súčasťou života každej spoločnosti, prirodzene zasahuje aj rodiny, v rôznej intenzite sa prelína rodinným životným cyklom, životom jednotlivých členov a členiek rodín. Drogová závislosť mládeže patrí azda medzi najnegatívnejšie javy. Zvlášť alarmujúci je fakt, že drogová závislosť rodičov veľmi negatívne vplýva na celkovú situáciu v rodine. Sociálny dopad závislého dospelého na rodinu je závažným problémom. Všetci veľmi dobre vieme, akou ľahko dostupnou drogou je alkohol, ktorý je u nás považovaný za drogu číslo jedna.

Droga sa stala realitou našej súčasnosti a považuje sa za závažný problém takmer vo všetkých krajinách sveta. Najčastejší dôvod, prečo niektorí jedinci siahajú po droge je na prvom mieste u mladých zvedavosť. Chcú skúsiť čo to s nimi urobí. Je to túžba prežiť niečo mimoriadne, neobyčajné. Hľadá sa dobrodružstvo a vzrušenie. Inokedy je to vyvolanie lepšej nálady, únik z nudy, únik z nepríjemných situácií, z tvrdej reality. Inokedy je to zase snaha upozorniť na seba, vyvolať protest proti autoritám...

Kľúčové slová:

rodina

droga

drogy

drogová závislosť

alkoholizmusZdroje:
  • ČERVEŇANSKÝ, P.: Rodičia, deti, alkohol. In: Rodina a škola, roč. 56, č. 4, 2008. ISSN 0231-6463
  • EMMEROVÁ, I.: Rodina – bariéra aj impulz drogovej závislosti. In: Rodina a škola, roč. 56, č. 4, 2008, ISSN 0231-6463
  • KOPČANOVÁ, D: Drogové závislosti: úniky od problémov? In: Vychovávateľ, roč. XLVI, č. 2, 2001
  • KREDÁTUS, J.: Rodina ako systém, rodina ako klient a pacient. In: Čistý deň, jún 2004, č. 2
  • PAVELOVÁ, Ľ. 2006: Rodiny so závislým členom. In: ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2006. Rodina v novom miléniu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, FSVaZ. 2006. 168 s. ISBN 80-8050-982-4
  • PODMANICKÝ, I. – GLASA, J. 2001. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Banská Bystrica: Metodické centrum, 2001. 103 s. ISBN 80-8041-392-4
  • SALOMÄKI, U.: Vývoj citovej inteligencie bráni škodlivému správaniu. In: Sociálna prevencia, roč. I, č. 2, 2006. ISSN 1336-9679
  • Vplyv rodiny na drogovú závislosť. Dostupné na:
  • ZELINA, M. : Editorial – Droga ako životný štýl? In: Prevencia, roč. VI, č. 1, 2007. ISSN 1336 - 3689