Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Dynamické rozcvičenie (seminárna práca)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48331
Posledná úprava
14.03.2023
Zobrazené
35 x
Autor:
aaaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
To, že rozcvička je základ pred akoukoľvek športovou činnosťou nám rodičia či učitelia hovorili už ako malým deťom. Viedli nás k správnym pohybovým vzorom, aby sme mali dobré poznatky v tejto oblasti a tak predchádzali rôznym zraneniam a nebezpečenstvám počas pohybovej činnosti. Odvtedy je rozcvička neodmysliteľnou súčasťou prípravy organizmu na fyzické i psychické zaťaženie.

V seminárnej práci sa zameriam na dôležitosť rozcvičky (dynamického rozcvičenia). Väčšina ľudí však podceňuje alebo nevie o tom, aké je rozcvičenie dôležité pred samotnou športovou činnosťou. Mnohí si to uvedomia v momente, keď už je väčšinou neskoro a prihodia si nepríjemne zranenie.

Pohyb je v našom živote nesmierne dôležitý a je potrebné si k nemu vypestovať dobrý vzťah už v ranom veku, nakoľko nám zabezpečuje základ zdravého rozvoja počas celého života po stránke fyziologickej, motorickej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej i sociálnej. Je na učiteľoch, tréneroch i rodičoch aby učili tieto návyky deti už odmalička.

V prvej kapitole sa zameriavame na rozcvičenie ako na najdôležitejšiu pohybovú aktivitu a jej úlohy. Taktiež si vysvetlíme, prečo je dôležité radšej uprednostniť rozohriatie (dynamické rozcvičenie alebo dynamický strečing) pred statickým strečingom. Dôležitým faktorom sú aj vopred naplánované a premyslené rozcvičky, ktoré musia spĺňať určité pravidlá a zásady. V druhej kapitole si vymedzíme a vysvetlíme pojem dynamický strečing, prečo je dôležitý a aj kde ho zaraďujeme v rámci cvičebnej jednotky. V každej cvičebnej jednotke opisujem kritéria, ktoré musia byť splnené aby celkové cvičenie prebehlo v poriadku a bez komplikácií.
...

Kľúčové slová:

gymnastika

rytmika

rozcvičenie

dynamické

rozcvička

pohyb

pohybová aktivita

strečing

šport

dynamický strečing

rozohriatie

telesná výchova

pedagogikaObsah:
 • ÚVOD 4
  1 ROZCVIČENIE 5
  1.2 Začíname strečingom a následne rozohriatím alebo naopak? 5
  1.3 Pravidlá a zásady rozcvičenia 5
  2 DYNAMICKÝ STREČING 7
  2.1 Dynamická rozcvička ako súčasť cvičebnej jednotky 7
  3 PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY - DYNAMICKÉ ROZCVIČENIE 9
  3.1 Rušná časť 9
  3.2 Prípravná časť 10
  3.3 Hlavná časť 11
  3.4 Záverečná časť 12
  POUŽITÁ LITERATÚRA 14
  INTERNETOVÉ ZDROJE - VIDEÁ 14

Zdroje:
 • ČAKLOŠOVSKÁ K. 2017. Optimalizácia rozcvičenia pred rýchlostno-silovým zaťažením: diplomová práca [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2017. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/91207/DPTX_2014_1_11510_0_446547_0_161914.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • FIALA J. 2021. Vliv statického a dynamického strečinku na rýchlostní schopnosti u výkonnostních hráčů fotbalu: bakalárska práca [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/dstci/
 • JEBAVÝ R. a kol. 2014. Rozvička ve sportu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4525-1
 • KOLOVSKÁ I., VOLFOVÁ H. 2008. Předskoláci v pohybu. Praha: Grada,2008. ISBN 978-80-247-2317-4
 • MILČÁK P. 2008. Výživa a ohybnosť v príprave výkonnostných plavcov: diplomová práca [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/q800p/Diplomka_pro_IS.pdf
 • PELLEROVÁ D. 2020. Rozcvička, strečing a regenerácia ako prevencia pred zraneniami pri lezení: záverečná práca [online]. Bratislava: Slovenský horolezecký spolok JAMES, 2020. Dostupné z: https://james.sk/file/metodika/StrecingDP.pdf
 • RAMSAY C.2015. Strečing anatómia. Brno: CPRESS, 2015. ISBN 9788026408420