Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Komparatívna pedagogika a andragogika

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9771
Posledná úprava
04.10.2018
Zobrazené
1 975 x
Autor:
slavkasa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vzdelanie je proces a výsledok osvojovania si systematických poznatkov, vedomostí a návykov. Predovšetkým v školách je spojený s výchovou sa zreteľom na charakter danej kultúry. Kvalita vzdelania nie je daná množstvom poznatkov, ale ich ucelenosťou a hĺbkou.
Rôznorodosť európskych školských systémov vyplýva z rôznych tradícií a rôznej jazykovej kultúry. Torsten Husén (1993, s.33) uvádza, že „v pozadí súčasných premien európskeho školského vzdelania sú ako špecifické problémy spojené s európskou integráciou, tak aj problémy globálneho významu. V súvislosti s procesom európskej integrácie, spojeným s prehlbujúcou sa kooperáciou, pohybom obyvateľov, kultúrnymi stykmi, sa zvyšuje dôraz na výučbu cudzích jazykov či multikultúrne vzdelávanie emigrantov. Celosvetové trendy ako je urbanizácia, problematika rodiny predĺženie školskej dochádzky vyžadujú adekvátne premeny vo veľkosti, štruktúre a funkcii školy.“

Kľúčové slová:

vzdelávanie

sokrates

fínsko

vysokoškolské vzdelávanie

Fínsko

DánskoObsah:
 • Úvod 3
  1. Školské vzdelávanie v modernej európe 4
  1.1. Sokrates 5
  1.2. Leonardo da vinci 6
  1.3. Eun - európska multimediálna školská sieť 6
  2. Štúdium na stredných školách a gymnáziách 7
  2.1. Fínsko 7
  2.2. Dánsko 8
  2.3. Švédsko 9
  3. Vysokoškolské vzdelávanie 10
  3.1. Fínsko 10
  3.2. Dánsko 12
  3.3. Švédsko 12
  Záver 14
  Bibliografické odkazy: 15

Zdroje:
 • BEKENIOVÁ, Ľubica. 1997. Umelecké predmety na gymnáziu vo Fínsku. In : Pedagogické rozhľady, ISSN 1335-0404, roč. 5, č. 5, s. 25-27.
 • HARACHOVÁ Mária, LENGYELOVÁ Alica, a kol. 2000, Vzdelávanie v Európe - vybrané fakty, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií, SR, s. 26, ISBN 92-828-8811-8
 • HUSÉN, Torsten. 1993. Školské vzdelávanie v modernej Európe. In: Pedagogika,roč. XLIII, č.1, s. 33-37.
 • PRUCHA, Ján. 1991. Podnety pre školskú reformu v Československu: Inovačné trendy V školstve Fínska a Dánska. In: Pedagogika, roč. XLI, č. 2, s. 179-187.
 • TOMENGOVÁ, Alena. 2005. Fínsko - najúspešnejší školský systém v testovaní PISA - OECD. In: Pedagogické rozhľady, ISSN 1335-0404, roč. 14, č.3, s. 2-4.