Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40791
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
2 909 x
Autor:
pagac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa zameriame na metodológiu sociálnej pedagogiky, konkrétnejšie na kvantitatívny a kvalitatívny výskum. Výskum podľa Schmidta (s. 8) nie je zbieranie poznatkov, ale je to vlastne to, kde výskumník hľadá odpovede na nové problémy alebo nové odpovede na staré problémy. Usiluje sa odhaliť a dokázať pravdu bez ohľadu na niekoho alebo niečo, keď potvrdzuje a kriticky analyzuje pramene a celý svoj výskumný postup, svoje pokusy zámerne opakuje, aby si postup overil. Pozoruje výchovné javy v rôznych situáciách, preveruje vplyvy celého okolia na skúmaný jav či okolnosti výchovnej práce, sleduje a pozoruje účinok na jave za rôznych okolností, uvažuje, či pozná a používa v oblasti svojho odboru vhodné výskumné metódy a techniky, či používa spoľahlivé a vhodné výskumné pomôcky, či od overených účinkov smeruje k teórii, od javov k podstate, či sa rešpektuje zákonitosť a či overuje svoje výsledky v praxi.

Kľúčové slová:

kvantitatívny a kvalitatívny výskum

sociálna pedagogika

metódy sociálnej pedagogikyObsah:
 • Úvod 4
  1 Kvantitatívna a kvalitatívna metóda vied o výchove 5
  2 Desať hlavných charakteristík kvalitatívneho výskumu (odlišnosti od kvantit.) 7
  3 Fázy výskumného procesu 9
  3.1 Plánovanie výskumu 9
  3.2 Výskumný projekt 9
  3.3 Predvýskum a hlavný výskum 10
  4 Proces kvantitatívneho výskumu 10
  4.1 Vymedzenie výskumnej témy 11
  4.2 Formulovanie výskumných otázok 11
  4.3 Formulovanie výskumných hypotéz 11
  4.4 Určenie výskumných metód 12
  4.5 Stanovenie výskumnej vzorky 12
  4.6 Zber výskumných údajov a ich spracovanie 13
  4.7 Interpretácia zistení 13
  4.8 Skúmanie závislosti medzi kvantitatívnymi znakmi 14
  5 Proces kvalitatívneho výskumu 15
  5.1 Výber prípadov 16
  5.2 Kvalitatívne metódy 16
  5.2.1 Metóda logickej analýzy 16
  6 Záver 18
  7 Bibliografia 19

Zdroje:
 • SCHMIDT, V., 1968. Úvod do pedagogickej metodológie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968, s. 8, 30-31. 67-104-68.
 • ŠVEC, Š. A KOLEKTÍV, 1998. Metodológia vied o výchove, Bratislava: IRIS, 1998, s. 54-78. ISBN 80-88778-73-5.
 • VELIKANIČ, J., 1967. Výskumné metódy v pedagogike, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967, s. 83-91. 68-408-67.