Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12299
Posledná úprava
07.10.2019
Zobrazené
2 515 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stále viac sa potvrdzuje, že v dnešnom extrémne zložitom svete a v súčastných zložitých sociálnych podmienkach a medziľudských vzťahoch už jedinci nevystačia iba s dobre osvojeným množstvom informácií, poznatkov a vedomostí o svete a s tým, ako možno tieto poznatky využiť pri riešení praktických problémov každodenného života, ale potrebujú sa dozvedieť viac o tom, kto sú, akí sú, ako ich vníma okolie, ako fungujú vo svojom sociálnom prostredí, ako zvyčajne riešia problémy, aké majú potreby a želania, aké ciele a ašpirácie si stavajú pred seba a aké majú možnosti a osobné predpoklady na ich dosahovanie. Tieto úlohy vyžadujú uskutočniť v školstve závažnejšie zmeny.

Humanizácia a demokracia školy kladie dôraz na človeka, žiaka aj pedagóga, na rešpektovanie ich osobitostí, špecifickostí, individuálností a posilňuje jedinečnosť ich sebarealizácie. Významne akcentuje najmä ľudskú, vzťahovú stránku interakcie vo výchovno-vzdelávacom procese, markantne zdôrazňuje harmonický osobnostný rozvoj žiakov a pedagógov v škole, ich psychické zdravie, ich kooperáciu a vzájomné interpersonálne vzťahy a zároveň podčiarkuje potrebu rozvíjať nielen kognitívny, ale najmä sociálno-emocionálny vývin jedincov v školskom prostredí.

Kľúčové slová:

alternatíva škola

rozvoj osobnosti

štýly učenia

štýl výchovy

štýl vzdelávania

školský psychológ

tímová práca

emocionálna inteligencia

nápravná činnosťObsah:
 • Úvod
  1. Žiaci v alternatívnej škole, rozvoj ich osobnosti a štýlov učenia
  2. Učiteľ v alternatívnej škole, jeho štýl výchovy a vzdelávania
  3. Niektoré prístupy a postupy učiteľov pri komunikácií so žiakmi
  4. Školský psychológ a jeho spolupráca s učiteľmi pri preventívnej, diagnostickej a nápravnej činnosti v škole
  5. Spolupráca školy a rodiny
  6. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie žiakov prostredníctvom preventívnych programov
  Záver
  Bibiografia

Zdroje: