Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Seminárna práca na tému "Alternatívne školstvo"

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8317
Posledná úprava
15.02.2018
Zobrazené
13 982 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Alternatívne školské systémy vznikli ako alternatíva k systému tradičnému, ktorému sa vytýkali nedostatky na mnohých úrovniach a rôznej intenzity. Cieľom našej seminárnej práce je obsiahnuť podstatu alternatívneho školstva. V prvej časti sa budeme venovať všeobecnej charakteristike alternatívneho školstva (jeho vzniku, vývoju, princípom, vlastnostiam). V druhej časti sa pokúsime načrtnúť prístupy k členeniu alternatívnych škôl. Tretia časť bude pozostávať z charakteristiky najznámejších alternatívnych školských systémov.

Východiskom našej práce je odborná literatúra, predovšetkým publikácie M. Zelinu, J. Průchu a E. Petláka. S témou alternatívnych škôl sa stretávame prvýkrát, no veríme, že sa nám ju podarí osvojiť si a následne podať spôsobom vhodným a očakávaným.

Kľúčové slová:

alternatívne školstvo

Waldorfská škola

Montessoriovská škola

Freinetovská škola

Jenská školaObsah:
 • 0 Úvod 1
  1 Všeobecná charakteristika alternatívneho školstva 2
  1.1 Pojem alternatívneho školstva 2
  1.2 Charakteristika „alternatívnej školy“ 3
  1.3 Charakteristika „štandardnej školy“ 4
  1.4 Komparácia štandardného a alternatívneho školstva 4
  1.5 Vlastnosti alternatívnych škôl 8
  1.6 Funkcie alternatívnych škôl 9
  2 Typy alternatívnych škôl 10
  2.1 Kritériá delenia alternatívnych škôl 10
  2.2 Delenie alternatívnych škôl 10
  3 Najznámejšie alternatívne školy 12
  3.1 Waldorfská škola 12
  3.1.1 Vznik a história 12
  3.1.2 Základná filozofia Waldorfskej školy 12
  3.1.3 Waldorfská škola z pedagogického hľadiska 13
  3.1.4 Waldorfská škola z didaktického hľadiska 14
  3.1.5 Inovačné prvky a všeobecné hlavné princípy waldorfskej školy 14
  3.1.6 Kritika waldorfskej školy 15
  3.2 Montessoriovská škola 16
  3.2.1 Vznik a história 16
  3.2.2 Montessoriovská škola z pedagogického hľadiska 16
  3.2.3 Montessoriovská škola z didaktického hľadiska 17
  3.2.4 Inovačné prvky a všeobecné hlavné princípy Montessooriovej školy 18
  3.3 Freinetovská škola 19
  3.3.1 Vznik a história 19
  3.3.2 Jadro filozofie Freinetovskej školy 19
  3.3.3 Freinetovská škola z pedagogického hľadiska 20
  3.3.4 Freinetovská škola z didaktického hľadiska 21
  3.3.5 Inovačné prvky a všeobecné hlavné princípy Freinetovskej školy 21
  3.4 Jenská škola 22
  3.5 Daltonská škola 23
  3.6 Alternatívny systém P-C-E C. Rogersa 24
  4 Záver 25
  5 Zoznam použitej literatúry 26
  6 Príprava vyučovacej hodiny 27
  6.1 Cieľ 27
  6.2 Úvod 27
  6.3 Motivačná časť 27
  6.4 Hlavná časť 28
  6.5 Fixačná časť 28
  6.6 Záver - vyhodnotenie 28

Zdroje:
 • Petlák, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997.
 • Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávaní. Praha: PORTÁL, 2001.
 • Zelina, M.: Alternatívne školstvo. Bratislava: IRIS, 2000. - Alternatívne školstvo. Bratislava, INTERLINGUA, 1993.