Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Přednášky - Technológia vzdelávania

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5724
Posledná úprava
22.11.2017
Zobrazené
9 373 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Technológia - gr. techné (remeselnícka zručnosť), logos (učenie)
Technológia vo vzdelávaní - 50te roky (USA, VB), aplikácia skúseností z technológie výroby na pedagogický proces

Technologický proces: výchova, výučba, vzdelávanie
Pracovník: učiteľ, pedagóg, vychovávateľ
Prostriedky: učeb. pomôcky, didaktická technika
Pôsobenie: vychovávanie, vyučovanie
Pracovné „predmety“: študenti, žiaci
Ciele: vychovať, naučiť
Produkty: vzdelaní občania

» Technológia vzdelávania - vedná disciplína zaoberajúca sa výchovou a vzdelávaním, obsahuje systémovú metódu tvorby a vymedzenia procesu vyučovania ako aj osvojovania si vedomosti s ohľadom na technické a ľudské možnosti. Cieľom TV je optimalizovať podmienky vzdelávania - plánovať a projektovať systém metód a prostriedkov tak, aby sa stanovené ciele dosahovali čo najúčinnejším spôsobom (podľa UNESCO, 1986).

» Technológia vzdelávania sa zameriava na optimalizáciu podmienok vzdelávania, kde výber a použitie materiálnych (didaktická technika a didaktické pomôcky) i nemateriálnych didaktických prostriedkov (formy, metódy) má byť, vzhľadom na dosiahnutie edukačných cieľov, čo najúčinnejší. Z hľadiska realizácie edukačného procesu považujeme technológiu vzdelávania za otvorený systém organizačno - metodických a materiálnych opatrení sledujúcich zvyšovanie efektivity vzdelávania (Poláková, 1996).

Kľúčové slová:

technológia

učebné pomôcky

technológia vzdelávanie

didaktické pomôcky

softvér

počítačové systémyObsah:
 • Technológia vzdelávania
  Didaktická technológia
  Didaktické prostriedky
  Nemateriálne didaktické prostriedky
  Materiálne didaktické prostriedky
  Didaktické pomôcky a didaktická technika
  Funkcie učebných pomôcok
  VOľba a tvorba učebných pomôcok
  Atribúty multimédií
  VLastnosti multimediálnych učebných pomôcok
  Klasifikácia výučbových softvérov
  Pc a jeho základné časti
  Softvér - súhn všetkých programov
  Microsoft windows
  INternet explorer a jeho služby
  Www v edukačnom procese
  Ochrana počítačových systémov
  Psychopedagogické aspekty využívania dp ikt
  Didaktické aspekty využívania ikt

Zdroje:
 • BOHONY, P.: Didaktická technológia. 1. vyd. Nitra : PF UKF, 2003. 172 s. ISBN 80-8050-653-1
 • BOHONY, P.: Didaktická technológia. 2. vyd. Nitra : PF UKF, 2005. 172 s. ISBN 80-8050-819-4
 • HAŠKOVÁ, A.: Technológia vzdelávania. Nitra : PF UKF, 2004. 176 s. ISBN 80-8050-648-5
 • PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2
 • TUREK, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 2. dopl. vyd. Bratislava : Edukácia, 1998. 326 s. ISBN 80-88796-89-X
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko