Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39377
Posledná úprava
26.01.2012
Zobrazené
4 379 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Komunikačné cykly, nástroje a prostriedky sú najefektívnejšie pomôcky na vytváranie a formovanie modernej spoločnosti. Sociálne zručnosti, ako tie najsilnejšie predpoklady spolu s etikou, dokážu vytvárať prostredie, kde dokážeme realizovať náš sociálny, či vedomostný postup dopredu.

„Doba rýchleho pokroku“ ako ju nazývame je predmetom, nielen rýchlosti vývoja, ale aj hľadania prostriedkov, ako čo najlepšie a najrýchlejšie dokážeme interpretovať svoje myšlienky a podať ich tak, aby aj tá druhá strana, prijímateľ si bol vedomý myšlienky, ktorú odovzdávame tak, aby došlo k vzájomnému konsenzu.

Hlavným predmetom sme my ľudia, ktorí sme od útleho veku formovaní v prostredí rodičov, priateľov, kolegov a v neposlednom rade pedagógov. Títo hľadajú denno-denne prostriedky na zlepšovanie komunikácie, ako aj vytváranie podmienok na zlepšenie vzťahov, ktoré sú tým najlepším „stavebným podkladom“ pre vytvorenie harmonizovaného prostredia.

V mojej práci sa budem snažiť čo najobjektívnejšie poukázať na skutočnosti a faktory, ktoré sú pre nás dôležitou súčasťou, pri vykonávaní každodenných činnosti týkajúcich sa komunikácie a ich sociálnych zručností, ako prostriedku zlepšovania vzťahov so študentmi.

Kľúčové slová:

komunikácia

sociálna komunikácia

sociálne zručnosti

intrakomunikácia

pedagogická komunikácia

asertivita

osobnosť pedagógaObsah:
 • ÚVOD 3
  1 KOMUNIKÁCIA 4
  1.1 Komunikácia 4
  1.2 Komunikačný proces 4
  1.3 Formy komunikácie 5
  1.4 Proces komunikácie 5
  1.5 Rozdelenie komunikácie 5
  1.5.1 Verbálna komunikácia 5
  1.5.2 Neverbálna komunikácia 7
  2 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA 10
  2.1 Pojem pedagogická komunikácia 10
  2.2 Základné funkcie pedagogickej komunikácie 11
  2.3 Roviny pedagogickej komunikácie 11
  2.3.1 Obsahová rovina pedagogickej komunikácie 11
  2.3.2 Procesuálna rovina pedagogickej komunikácie 12
  2.3.3 Vzťahová rovina pedagogickej komunikácie 12
  2.4 Intrakomunikácia 13
  2.5 Efektívnosť pedagogickej komunikácie 13
  2.6 Komunikačné štruktúry 14
  3 SOCIÁLNE ZRUČNOSTI 16
  3.1 Definícia sociálnych zručností 16
  3.2 Zásady aktívneho počúvania 16
  3.3 Empatia 17
  3.4 Asertivita 18
  3.5 Prosociálne správanie 18
  3.6 Emócie 19
  4 OSOBNOSŤ PEDAGÓGA 20
  4.1 Osobnosť učiteľa 20
  ZÁVER 24
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 25

Zdroje:
 • Hartmanová, E, Pretrufová, M, Spoločenská komunikácia, Mladé letá, s.r.o.,Bratislava,2005.
 • Gavora. P. a i. : Pedagogická komunikácia. Bratislava : Veda, 1988
 • NELEŠOVSKÁ, A. : Pedagogická komunikácia v teórií a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0738-1
 • Puchala, R, Platón a Augustín, Teológia a teológia moci, Molnár a syn, s.r.o. ,Poprad, 2006.
 • Kopecký, P, Diplomacia – vec verejná? FKL a brat, s.r.o., Topoľčany 2008.
 • Jonesová, J. J. , Ignelziová, S. C. : Partnerstvo školy a rodiny. Výchova a vzdelávanie v demokratickej spoločnosti. Žiar nad Hronom: Nadácia Škola dokorán, 2001
 • BRINDZA, J. : Sociálna komunikácia. Banská Bystrica : Katedra pedagogiky PF UMB, 1966
 • Buda, B. : Empatia – psychológia vcítenia sa a vžitia sa do druhého. Nové zámky : Psychoprof, 1994. ISBN80-967148-0-5
 • PRAŠKO, J. – PRAŠKOVÁ, H. : Asertivitou proti stresu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-334-0
 • Mlčák, Zdeněk, Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010
 • Slaměník, Ivan, Emócie a interpersonálne vzťahy : Grada, 2011
 • Farkašová, E. (1993). Učiteľ a pedagogické nadanie. Pedagogická revue
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko