Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Stres a zaťažujúce situácie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43055
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 261 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rýchle a dramatické zmeny v živote a vo svete okolo nás, vyvolávajú stále intenzívnejšiu túžbu po postupoch, ako zvládať náročné životné situácie, ako sa vyrovnať s požiadavkami dňa a doby.
Každý by mohol na základe vlastnej skúsenosti uviesť veľa udalostí a situácií, ktoré považuje za zdroj záťaže. Ak by sme ich mali zoradiť podľa veľkosti, popredné miesta by patrili živelným pohromám a katastrofám ako sú zemetrasenia, záplavy, veterné smršte, vojnám, potom strate blízkej a milovanej osoby. Ďalej by sa umiestnili straty životných perspektív, ohrozenie zdravia, rozpad manželstva, ohrozenie spoločenského postavenia, strata zamestnania až po nedostatok času a rizikové rozhodnutia.
Záťažovo, pôsobia aj nové, priveľmi silné, rýchlo sa meniace podnety, prerušované a sústavné menenie pozornosti, priveľa informácií, rozporuplné príkazy a náhle požiadavky na zmenu každodenných stereotypov.

1.Záťažové situácie a stres
Záťaž môže nadobúdať rozličná stupne, podľa druhu situácií a stavu prežívania.
Sú to:
l. stupeň - bežná záťaž nevzniká na základe nesúladu medzi tlakom vonkajšieho prostredia a vnútornými možnosťami človeka.
Vzhľadom na to, že človek disponuje väčšími predpokladmi ako si vyžadujú úlohy, nemusí siahať do rezerv. Sú to úlohy, ktoré človek veľa ráz zvládol a dokázal úspešne vyriešiť. Bežná záťaž nestimuluje rozvoj osobnosti. Vedie k využívaniu stereotypných a zautomatizovaných spôsobov konania a správania.

Kľúčové slová:

stres

záťaž

definícia

príznaky

stresoryObsah:
 • 1.Záťažové situácie a stres
  2. Definícia stresu
  3. Prejavy stresu
  4. Fázy generálneho adaptačného syndrómu
  5. Stresory súčasnosti
  6. Zručnosti na zabránenie stresu
  7. Techniky zvládania stresu
  8. Niektoré relaxačné cvičenia

Zdroje:
 • Bartko,D.: Moderná psychohygiena, Bratislava, Obzor 1981
 • Boroš, J., Ondrišková,E., Živčicová,E.: Psychológia, Bratislava, Iris 1999
 • Cungi,Ch.: Jak zvládat stres, Praha, Portál2001
 • Drotárová ,E. ,Drotárová,L.: Relaxační metody, Praha, Epocha 2003
 • Kenner1yová, H.: Jak zvládat úzkostné stavy, Praha, portál1998
 • Kondáš, O.: Klinická psychológia, Martin, Osveta 1980
 • Křivohlavý).: Psychologie zdraví, Praha, Portá12001
 • Levi, V.: Umenie byť samým sebou, Bratislava, Smena 1982
 • Leví, V.: Umenie byť iným, Bratislva,Smena 1983
 • Melgosa, J.: Zvládni svoj stres!, Vrútky,Advent-Orion 1998
 • Míček,L.: Duševní hygiena, Praha,SPN 1986
 • Polášek, M: loga, Bratislava, Šport 1988
 • Praško,J., Prašková,H.: Asertivitou proti stresu,Praha, Grada 1996
 • Vojáček,K.: Autogenní tréning, Praha, Avicenum 1988
 • Zelina,M.: Sloboda osobnosti, Šamorín, Fontana Kiadó 1991