Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

 Home » Autor » KUBA

KUBA

Spolu: 118 projektov,
s počtom stiahnutí: 978x
Top projektov: 1


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 118   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 6x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 15x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 7x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 4x
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5%
0,1 9x
Detská mozgová obrna a iné nervové poruchy
96,5%
0,1 26x
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2%
0,1 1x
Informačné technológie v zdravotníctve NIS Xanta
96,0%
0,1 32x
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2%
0,1 3x
Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti
95,0%
1,9 3x
RODIČOVSTVO A MATERSTVO V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU
94,8%
0,1 5x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 13x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 9x
Metódy práce s drogovo závislými klientmi
94,2%
0,1 12x
Komunitný plán mesta
94,1%
1,0 17x
Vývinová psychológia - periodizácia ontogenézy
93,7%
0,1 5x
Mentálna anorexia
93,5%
0,3 46x
Stres a zaťažujúce situácie
92,9%
0,6 6x
Samovraždy - dobrovoľá smrť
92,4%
0,1 5x
Obchodovanie s ľuďmi
92,3%
0,1 21x
Ľudia so zdravotným postihnutím ako obete agresívneho správania
92,3%
0,3 7x
Krízová intervencia
90,9%
0,1 11x
Život profesionálnych rodičov
90,8%
0,1 2x
Súrodenecké konštelácie
90,7%
0,1 3x
Štátnicové otázky zo Sociálnej politiky
90,6%
0,5 28x
Kardiopulmocerebrálna resuscitácia (KPCR). Poruchy vedomia.
90,6%
1,3 4x
Terapeutický model Virgin Satirovej
90,1%
0,1 15x
Slovenské médiá v Rumunsku a nadlacký fenomén
90,0%
1,1 0x
Sociálna práca s osobami vo vyššom veku
90,0%
0,3 17x
Seminárka - Súrodenecké konštelácie (Sociálna práca s rodinou)
89,9%
0,1 18x
Mama hotel. Vzťah matky a syna.
89,8%
0,1 1x
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8%
0,1 6x
Topenie, intoxikácia a drogové závislosti
89,1%
13,7 0x
Formy a rozsah diskriminácie Rómov na Slovensku
88,6%
0,1 7x
Slováci v Rumunsku
88,5%
0,1 2x
Príčiny užívania drog u detí
88,5%
0,1 3x
Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov
88,3%
0,5 10x
Špeciálna pedagogika - skriptá
88,3%
0,3 6x
Metódy sociálnej práce so skupinou
88,3%
0,1 3x
Sekty a náboženské spoločnosti
88,0%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: