Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Krízová intervencia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43068
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 209 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podobne ako v každej životnej kríze, aj v prípadoch domáceho násilia, sa žena stretne s prekážkou, ktorú nie je schopná svojimi silami, vlastnými vyrovnávajúcimi stratégiami a za pomoci blízkych ľudí zvládnuť. (Matoušek, 2003)

Ženy, ktoré prežili domáce násilie, sa dlhší čas nachádzali v chronickej kríze s vysokou psychosociálnou záťažou, v situácii ohrozenia, stresu, nerovnováhy a oslabenia. Vyhľadať pomoc zvonku sa však mnoho žien rozhodne až vtedy, keď násilie neúnosne eskaluje a nastáva akútna kríza (napr. útokom aj na deti, vážnym zdravotným poranením, ohrozením života). V takýchto prípadoch je dôležité, aby mala žena aspoň minimálne informácie, kde sa môže obrátiť, aby jej následne mohla byť poskytnutá krízová intervencia. Ňou sa vo všeobecnosti rozumie časovo obmedzená špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze.

Kľúčové slová:

krízová intervencia

sociálny pracovník

predchádzanie

prevencia

domáce násilieObsah:
 • Krízová intervencia
  Krízové telefónne linky a internet
  Stratégie pracovníka poskytujúceho krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia
  Dôležité poznatky pre sociálneho pracovníka pracujúceho s obeťami domáceho násilia
  Vedenie poradenského rozhovoru
  Sociálny pracovníci a sociálny poradcovia

Zdroje:
 • HOLUBOVÁ, B. 2006. Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, IVPR, Bratislava, 2006
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. et al. 2008. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-89271-53-5
 • MATOUŠEK, O. 2003. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003. ISBN 978-807-367-502-8
 • OLÁH, M., SCHAVEL, M. 2009. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce, VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava, 2009. ISBN : 90-969499-6-7
 • SCHAVEL, M. 2007. Sociálny pracovník ako člen multiprofesijného tímu, In: Sociálna práca v detských domovoch. Teoretické východiská a praktické skúsenosti, SNSLP, Bratislava, 2007
 • SOKOL, R, TREFILOVÁ. 2008. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb, ASPI, Praha, 2008. ISBN 978-80-7357-316-4
 • ŠTEPANOVSKÁ, N. et al. 2005. Krizová intervence pro praxi, Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 802-470-586-9
 • VODÁČKOVÁ, D. 2002. Krizová intervence, Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9
 • Zákon NRSR o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.