Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Slovenské médiá v Rumunsku a nadlacký fenomén

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43127
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
474 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Slováci v Rumunsku
Dôvody, pre ktoré Slováci opustili domovinu a odišli do cudzej krajiny sú rôzne. K tomuto vážnemu rozhodnutiu, ktoré vo väčšine vnímali ako dočasné, ich prinútila zlá ekonomická situácia, nedostatok práce, peňazí, ale aj politické, či náboženské prenasledovanie. „Zahraniční Slováci tvoria osobitú a významnú súčasť slovenského národa. V minulosti patrili vzťahy k pôvodnej vlasti k nim medzi najviac zanedbávané, čo bolo aj jednou z príčin ich značnej asimilácie“1 s obyvateľstvom krajiny, do ktorej sa presťahovali.
„Vysťahovalci pociťovali potrebu združovať sa. Vznikali spolky, začali vychádzať rôzne periodiká, tlačili sa knihy, kalendáre. Styky so starou vlasťou prechádzali výkyvmi, raz boli dobré, inokedy spôsobovali ťažkosti.“2

Kľúčové slová:

média

Rumunsko

nadlak

média

prisťahovalciObsah:
 • Slováci v Rumunsku
  Nadlacký fenomén
  Periodiká krajanov v Rumunsku
  Rozhlasové vysielanie pre krajanov v Rumunsku
  Televízne vysielanie pre krajanov v Rumunsku

Zdroje:
 • HOLEŠTIAK, P.: Slovenské médiá vo svete: Krajanské periodiká v zahraničí po obnovení samostatnosti Slovenska. Čadca: Vzlet, 2002, s. 16.
 • JUZA, M.: Krajanská tlač - poznáme ju? In: Otázky žurnalistiky. 1957-, Roč. 43, č. 4, s. 336.
 • SIRÁCKY, J.: Slováci vo Svete. Martin: Matica slovenská, 1980, s. 15.
 • HLÁSNIK, P., PASKOVÁ, B.: Slováci v Rumunsku: Humánnogeografické aspekty. Nadlak: Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1997, s. 9.
 • Husárik, P.: Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, 2005, s. 5.
 • ROHÁRIK, P.: O pôvode Slovákov v Nadlaku. Bratislava: Matica slovenská, 1988, str. 22.
 • Husárik, P.: Dejiny a tradície Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak, 2005, s. 124.
 • http://www.srr.ro/info/publice/activitate/2008/raport%20de%20activitate%20srr%202008-13aprilie2009.pdf)