Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Okolnosti, ktoré predchádzajú rozhodnutiu o odobratí dieťaťa do ústavnej starostlivosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43131
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 392 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
,,Ak je rodinné prostredie nevhodné, alebo neschopné zvládnuť výchovné problémy a ohrozuje zdravý telesný, psychický a morálny vývin dieťaťa, štát môže dieťa vyňať z tohto nevhodného prostredia a zabezpečiť mu inú náhradnú formu výchovy.“ (Dvoran, in: Mikloško, 2009, s. 6)

Ústavná starostlivosť
Podľa zákona NRSR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa.

Kľúčové slová:

odobratie dieťata

Ústavná starostlivosť

vyňatie dieťata

rodiny

zanedbávanieObsah:
 • Ústavná starostlivosť
  Príčiny vyňatia detí z rodín
  Výskum príčin vyňatia detí z biologických rodín v rokoch 2006 - 2007

Zdroje:
 • KVAŠŇÁKOVÁ, L. Sociálnoprávna ochrana detí a posudzovanie situácie ohrozenej rodiny. [online]. [citované 2012-03-03]. Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/95.pdf.
 • MIKLOŠKO, J. et al. 2008. Ohrozená rodina na Slovensku II. Bratislava: Spoločnosť detí z detských domovov Úsmev ako dar, 2008. 111 s. ISBN 978-80-969616-2-7.
 • MIKLOŠKO, J. 2009. Náhradná starostlivosť. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2009. 94 s. ISBN 978-80-89271-36-8.
 • Prezentácia - tlačová beseda. [online]. [citované 2012-03-04]. Dostupné na internete:
 • http://www.usmev.sk/images/stories/files/Prezentacia_tlacova%20beseda13_3.pdf.
 • Unikátny výskum. [online]. [citované 2012-03-03]. Dostupné na internete: http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=55.
 • Zákon NRSR č. 36/2005 Z.z o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon NRSR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov