Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Súrodenecké konštelácie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43275
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
972 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súrodenecké konštelácie vyjadrujú poradie narodenia, v ktorom sa súrodenci narodili. Podľa Lemana (2000) poradie narodenia ovplyvňuje výber partnera či výber povolania.
Alfred Adler- Zakladateľ psychológie, ktorá kladie dôraz na význam poradia narodenia

Adler (1994) bol prvý, kto zaviedol pojem súrodenecká konštalácia. Zároveň ju začal skúmať na svojich pacientoch a problémových deťoch. Predpokladal, že poradie narodenia v rodine určuje jeho daší život. Súrodenecké konštalácie úzsko spájal s vytváraním si určitého životného štýlu. Revolučná teória Alfreda Adlera ovplyvnila mnohých psychológov, jedným z nich je Kevin Leman, ktorý vychádza z jeho teórie a prispôsobuje ju dnešnej dobe.

Kľúčové slová:

súrodenecké konštalácie

prvorodený

dvojičky

pohlavie

benjamínkoObsah:
 • 3 Základné typy súrodeneckých konštelácií (Leman, 2000)
  Stručné charakteristiky
  Výber povolania
  Čo môže zmeniť konšteláciu vzťahov
  Prvorodený
  Jedináčikovia
  Prostredné dieťa
  Benjamínko
  Dvojičky
  Dieťa- duch (ghost child)
  Adoptované dieťa
  Iba chlapci, iba dievčatá
  Experimenty
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • ADLER, A. Porozumění životu: úvod do individuální psychologie. 1. vydanie. Praha: Aurora, 1999, 158 s. ISBN 8085974762
 • ADLER, A. (1994). Psychologie dětí.. 1. vydanie: Praha : Práh, 1994, 155 s., ISBN: 80-85809-22-2
 • LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. 2. vydání. Praha: Portál, 2000, 223 s. ISBN: 80-71784-30-3
 • NOVÁK, T. Sourozenecké vztahy. 1. vydání. Praha: Grada, 2007, 123 s. ISBN: 9788024720753
 • KASTEN, H.(2003). Gescgwister. Vorbilder, Rivalen, Vertaute., 5 vydanie, München : Ernst Reinhardt, 2003, 192 s., ISBN: 349701656-X dostupne online na http://www.pflegekinder.ch/documents/NETZ_2_2003.pdf