Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42822
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 615 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce je stručne zhrnúť základné informácie o psychoterapii ako samostatnej oblasti teórie a praxe, v ktorej sa utvára priestor pre uplatnenie aj sociálnych pracovníkov. Cieľom je tieto informácie taktiež logicky usporiadať a sprehľadniť s ohľadom na aktuálnu situáciu v Slovenskej republike.
Naša práca pozostáva z troch kapitol, pričom v prvej kapitole stručne popisujeme psychoterapiu ako takú, nevynímajúc vývoj a zásady, ktoré tvoria jej základný stavebný kameň.
Druhá kapitola je venovaná Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky zastrešuje vzdelávanie v oblasti psychoterapie. Taktiež sa venujeme kritériám, ktoré je uchádzačmi nutné splniť pre úspešný zápis do Zoznamu psychoterapeutov v SR. Dôležitú časť kapitoly tvoria informácie o možnosti spôsobu výkonu psychoterapie v prípade sociálnych pracovníkov na Slovensku.
Posledná kapitola pojednáva o širokom využití psychoterapie a podrobnejšie sa venuje jednotlivým hlavným prúdom psychoterapie.

Kľúčové slová:

psychoterapia

socialny pracovník

psychoterapeut

kazuistika

komparácia

výskumObsah:
 • Úvod 3
  1 Psychoterapia 4
  1.1 Vývoj a zásady psychoterapie 4
  2 Slovenská psychoterapeutická spoločnosť (SPS) 6
  2.1 Kritériá pre zápis záujemcov do Zoznamu psychoterapeutov SR 6
  2.2 Spôsob výkonu psychoterapie v prípade sociálnych pracovníkov na Slovensku 7
  3 Využitie psychoterapie 9
  3.1 Hlavné prúdy psychoterapie 9
  Prílohy 12
  Príloha 1: Výskum 12
  Príloha 2: Oznam 13
  Príloha 3: KAZUISTIKA Č. 1 14
  Príloha 4: KAZUISTIKA Č. 2 16
  Príloha 5: KAZUISTIKA Č. 3 18
  Príloha 6: KOMPARÁCIA JEDNOTLIVÝCH KAZUISTÍK 19
  Záver 23
  Zoznam použitej literatúry 24

Zdroje:
 • CERTIFIKOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE CERTIFIKOVANÚ PRACOVNÚ ČINNOSŤ.
 • GINGER, S. 2010. Psychoterapia, nezávislá profesia:
 • KOVALČINOVÁ, J. 2006. Kvalita života v rodine začínajúceho abstinenta. 2. študentská vedecká konferencia
 • KRITÉRIÁ VZDELÁVANIA V PSYCHOTERAPII EAP.
 • OZNAM
 • ŠČIBRANYOVÁ, H. Kto (ne)môže byť psychoterapeutom.
 • Zákon NRSR č. 578/2004