Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42801
Posledná úprava
16.03.2015
Zobrazené
1 849 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce je stručne a výstižne zhrnúť základné informácie o rozvoji osobnosti a vzdelávaní zamestnancov v organizáciách, priblížiť základné informácie o učiacej sa organizácii a poukázať na dôležitosť motivovania zamestnancov. Cieľom je taktiež tieto základné informácie systematicky usporiadať a získať tak prehľad o danej problematike.
Naša práca pozostáva zo štyroch kapitol, pričom v prvej kapitole sa stručne venujeme charakteristike základných pojmov ako zamestnanec a personálna práca, priblížili sme pojmy ľudský potenciál a ľudský kapitál a systém riadenia ľudských zdrojov.
V druhej kapitole sa sústreďujeme na samotné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, konkrétne približujeme systém celoživotného vzdelávania, metódy vzdelávania a proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov a hodnotenie efektívnosti vzdelávania, a nakoniec zmieňujeme Prístupy podnikov ku vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov.
Tretia kapitola je venovaná základným informáciám o učiacej sa organizácii a koučovaniu.
Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá významom motivovania zamestnancov a formám a teóriám motivácie.
Uvedená práca by mala obsahovať základné informácie vzťahujúce sa k načrtnutej problematike rozvoja osobnosti zamestnancov ako premysleného nástroja organizácie.

Kľúčové slová:

riadenie ľudských zdrojov

manažment

personálna práca

vzdelávanie

koučovanieObsah:
 • Úvod 3
  1 Zamestnanci ako predmet personálnej práce 4
  1.1 Ľudský potenciál a ľudský kapitál 4
  1.2 Systém riadenia ľudských zdrojov 4
  2 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 6
  2.1 Systém celoživotného vzdelávania 6
  2.2 Metódy vzdelávania 7
  2.3 Proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov a hodnotenie efektívnosti vzdelávania 8
  2.4 Prístupy podnikov ku vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov 8
  3 Učiaca sa organizácia 10
  3.1 Koučovanie 10
  4 Motivovanie pracovníkov 12
  4.1 Formy a teórie motivácie 12
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje: