Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Sociálna patológia - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38689
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
1 711 x
Autor:
bielicanka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné skryptá k predmetu sociálna patológia, vhodne na učenie sa na skúšky ale aj na tvorbu seminárnych prác

I. Sociálna patológia - je súhrnný pojem pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Patria sem aj sankciové formy deviantného správania, ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie.

Spencer (anglický filozof a sociológ) hľadal paralelu medzi sociálnou a biologickou patológiou

Durkheim (Francúz, jeden zo zakladateľov vedeckej sociológie) považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchylujú od stanovených noriem.

Durkheim: Každé jednotlivé správanie člena príslušného sociálneho útvaru sa uskutočňuje na pozadí normatívnej štruktúry, ktorej zodpovedá, resp. ktorú niekedy dokonca odzrkadluje, alebo voči ktorej je namierená.  

Kľúčové slová:

alkoholizmus

sociálna odchýlka

sociálna deprivácia

agresiaObsah:
 • I. Sociálna patológia
  II. Sociálna deviácia, Anómia
  III. Súčasné teórie deviantného správania
  IV. Patológia rodiny a manželského života
  V. Alkoholové, nealkoholové a nelátkové závislosti
  VI. Agresia, Agresivita, hostilita, násilie, kriminalita
  VII. Sexuálna deviácia, prostitúcia, sexuálne prenosné choroby
  VIII. Nové náboženské hnutia
  IX. Týrané, zanedbávané a zneužívané dieťa, syndróm can
  X. Šikana a agresivita medzi deťmi
  XI. Samovražednosť