Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Sociálna patológia (vypracované témy vo forme ťaháka)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13394
Posledná úprava
03.12.2020
Zobrazené
808 x
Autor:
ankaken
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
-sociologická disciplína,kt. sa zaoberá socialnymi javmi a procesmi v celej ľudskej šírke väzieb.Skúma ich podstatu,prejav,výskyt,príčiny vzniku,dôsledk pre spoločnosť a jednotlivca,zaoberá sa prevenciou a nápravou.Je to označenie chorých,nenormálnych vzťahov. Predmet - skúma patologické javy spoločnosti.Vyjadruje sa pojmom deviácia/záškoláctvo/a patolog.správanie /trestná činnosť/.Deviácia je menej závažná.
1.Podľa Durkheima - veda o chorobách a nepriaznivých činoch, skutočnostiach a správaní,ktoré sa odchyľujú od stanoven. noriem, ale sú organickou súčasťou života sociáln.celkov. Podľa neho nie je možné stavať chorobu-sociálnu proti zdraviu, lebo sú to vzájomne sa vysvetľujúce prejavy biologického i sociálneho života. To pozitívne na pat. správaní videl, že predstavovalipokrok v spoločnosti.
2.Podľa Spencera /angl.filozof,sociolog, zakl.pozitivizmu/-pojem na označenie chorých,nenormálnych všeobec. nežiaducich javov spoločnosti.Patria sem sankcionované formy deviant.správ.,štúdium príčin ich vzniku a existencie.Sociálny biologizmus-vníma spoločnosť ako živý organizmus so svojimivzťahmi aj chorobami-vznik prvého pojmu soc.deviácia.Hľadal čo majú spoločné vývoj biologického organizmu/človek/a spoločnosť-spoločné majú schopnosť rastu, nemajú spoločné-človek má rozum, spoločnosť nie, bunky v tele sú spoločné, spoločnosť je rozptýlená. Podľa neho spoločnosť podobne ako organizmus vzniká, rastie, zdokonaľuje sa, rozkladá sa a umiera.
...

Kľúčové slová:

sociálny

sociálna

sociálna patológia

patológia

deviácie

patologické javy

Durkheim

Émil Durkheim

Spencer

správanie

sociálna deviáciaObsah:
 • Patológia
  1. Podľa Durkh
  2. Podľa Spencera
  3. Normality
  4. Lamnek
  5. Norma
  6. Autori a adresáti noriem
  7. stupeň platnosti
  8. Soc.deviácie
  9. Spúšťače patolog.deviant.správan.podľa Spectora a Kitusa
  ...
  17. Inštitúcie
  18. Sankcie a aké rozoznáv
  19. Normatívny poriadok
  20. Chicagska škola
  21. Formalizmus G.Simmela
  22. Teoria social. ekologie
  23. Zonálne hypotézy podľa Ernesta Burgessa
  24. Teória soc.dezorganizácie
  25. Teória diferencovanej asociácie
  26. Anómia podľa Durkheima

Zdroje:
 • prdnášky
 • poznámky
 • skriptá