Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Sociálna patológia - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44609
Posledná úprava
04.03.2014
Zobrazené
1 808 x
Autor:
dominika.vallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukončenie: vytvoriť preventívny program
Literatúra: Ondrejkovič a kol. - Sociálna patológia
Határ a kol. - Základy soc. pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Turček - Psychopatologické a sociálnopatologické prejavy u detí a mládeže
E. Komárik - Pedagogicka emocionálne a sociálne narušených

1. prednáška: Soc. patológia, soc. deviácie a soc. anómia
- Všeobecne nežiaduce javy
Patológia - náuka o chorobách
Sociálna patológia - odvetvová sociologická disciplína, kt. skúma negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti. Hanry Spencer - zaviedol pojem SP v pol. 19. St.: BIOLOGICKÉ TEÓRIE - hl. predstavitelia E. A. Ross, A. Small - hl. príčina v slabých a nedostatočne adaptovaných jedincov v tom čase. Pojem SP poukazuje na spoločenskú neželateľnosť skúmaných javov.
E. Durkheim - Patologické správanie sa môže byť poznávané aplikáciou kritérií „normality“ a „patológie“ ako je to u živých organizmov.

Kľúčové slová:

sociálna patológia

sociálno-patologické javy

sociálna deviácie

preventívne programy

drogová závislosť

kriminalita

chudoba

nezamestnanosť

kultové závislosti

patologické hráčstvo

syndróm CANObsah:
 • Soc. patológia, soc. deviácie a soc. anómia
  Preventívne programy
  Konzumácia drog a drogové závislosti
  Kriminalita, Špecifiká rómskej minority a jej vzťah ku kriminalite
  Chudoba a nezamestnanosť
  Syndróm CAN
  Prostitúcia
  Patologické hráčstvo,
  Kultová závislosť
  Samovraždy

Zdroje:
 • Ondrejkovič a kol. - Sociálna patológia
 • Határ a kol. - Základy soc. pedagogiky pre pomáhajúce profesie
 • Turček - Psychopatologické a sociálnopatologické prejavy u detí a mládeže
 • E. Komárik - Pedagogicka emocionálne a sociálne narušených