Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Úvod do štúdia sociálnej patológie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12178
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
3 471 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna patológia predstavuje súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych a všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Do tohoto pojmu zaraďujeme aj sankcionované formy deviantného správania a štúdium príčin ich vzniku a existencie.
Pojem sociálna patológia ako prvý začal používať anglický filozof a sociológ H. SPENCER /1820 - 1903/, jeden zo zakladateľov pozitivizmu v spoločenských vedách a zástanca evolucionizmu. H. Spencer hľadal nomotemickú paralelu medzi sociálnou a biologickou patológiou, a to v oblasti biologického a sociálneho organizmu, ich štruktúry a funkcií. Bol presvedčený o jednote spoločenských a prírodných zákonov, o ktorých predpokladal, že ovládajú ľudské správanie. Pretože spoločnosť podľa Spencera, je vlastne špecifickým druhom biologického organizmu, fungujú v ňom rovnaké zákony. Avšak práve tento biologizmus sa stal príčinou neskoršieho zamietania tohto pojmu a jeho nahrádzania pojmom sociálna deviácia.

Kľúčové slová:

socialna deviacia

teórie

subkultúra a kontrakultúra

hostilita

násilie

závislosti

chudoba

kriminalita

prostitúcia

samovražednosť - suiciduum

predsudky

xenofóbia

rasizmus

sociálne inžini...Obsah:
 • Úvod do štúdia sociálnej patológie
  Sociálna deviácia
  Anómia
  Subkultúra a kontrakultúra
  Agresia, agresivita, hostilita a násilie
  Závislosti
  Chudoba
  Kriminalita
  Samovražednosť
  Predsudky, xenofóbia a rasizmus.
  Mládež a kríza identity
  Sociálne inžinierstvo v oblasti sociálnopatologických javov
  Bibliografia

Zdroje:
 • Bartlová, S.: Sociální patologie. Brno, 1998.
 • Hrčka, M.: Sociální deviace. Praha, Slon 2001.
 • Munková, G.: Sociální deviace. Karolinum, Praha, 2001.
 • Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 1999.
 • Ondrejkovič, P.: Nová orientácia kriminologie.A labeling approach. AMOS, PedF UK, Bratislava, 1995.
 • Ondrejkovič, P., Brezák, J.: Sociálna patológia. VEDA, Bratislava, 2000.
 • Hroncová, J.: Sociálna patológia. PedF UMB, Banská Bystrica, 2004.