Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Domáce násilie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
96 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19940
Posledná úprava
24.03.2011
Zobrazené
3 313 x
Autor:
jana19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Domáce násilie
Pod pojmom násilie si predstavujeme najmä fyzické násilie, no je to však každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania a zneužívania moci jednou stranou. Je to akékoľvek konanie, ktoré ohrozuje život, osobnú slobodu alebo vážne poškodzuje vývoj obete.

Definícia domáceho násilia
Rodina sa považuje za najtypickejší príklad primárnej skupiny spájajúcim sa s bezpečím a istotou, ale rodina je aj teritórium, kde dochádza k násiliu. Predmetom pozornosti sa stalo najmä: zneužívanie partnerov a násilie partnerov voči sebe, zneužívanie detí a násilie voči deťom, súrodenecké násilie partnerov voči sebe, násilie voči rodičom, zneužívanie starých ľudí a problémy dospelých, ktorí boli zneužívaní ako deti.

Kľúčové slová:

rodina

násilie

domáce násilie

zneužívanie

zneužívanie detíObsah:
 • 1 Domáce násilie
  1.1 Definícia domáceho násilia
  1.2 Podoby rodinného a domáceho násilia
  1.3 Výskyt domáceho násilia
  1.4 Príčiny vzniku domáceho násilia
  1.5 Charakteristika páchateľa domáceho násilia
  2 Dospelí ako obete rodinného násilia
  2.1 Syndróm týranej ženy
  2.2 Násilie voči starým osobám
  2.3 Deti ako obete rodinného násilia
  3 Domáce násilie páchané na ženách
  3.1 Rozvoj domáceho násilia
  3.2 Fixácia negatívneho sebahodnotenia
  3.3 Zmeny v správaní
  3.4 Psychické problémy týraných žien
  3.5 Obranné reakcie
  4 Postoj spoločnosti k týraniu žien
  4.1 Postoj verejnosti
  4.2 Možnosti pomoci týraným ženám
  5 Domáce násilie a deti
  5.1 Vplyv domáceho násilia na deti
  5.2 Dôsledky u detí domáceho násilia

Zdroje:
 • Vágnerová, M. : Psychopatologie pro pomahajíci profese. Praha 1999
 • Výrost, J., Slaměník, I. a kol.: Aplikovaná sociální psychologie II. Praha 1999
 • Psychologie dnes. Týranie bez modrín. Roč.12, 200