Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Základné poznatky zo všeobecnej psychológie

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42441
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 543 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie pre 1. ročník štúdia sociálnej práce.

1. ÚVOD DO PSYCHOLÓGIE = Ψ
1.1. KRÁTKY HISTORICKÝ POHĽAD

Psychológia
- psyché - duša
- logos – slovo, veda

Psychológia vyrástla z poznatkov filozófie.
Zakladateľ modernej psychológie – WUNDT / 1832 – 1920 /
Uplatnil v Ψ experiment

1.2. POJEM, DEFINOVANIE, PREDMET, ÚLOHY Ψ
Základne charakteristiky Ψ
-- psychické
-- psychologické

PSYCHICKÉ
- späté so životom
- vlastnosť živého
PSYCHOLOGICKÉ -- psychického
PSYCHICKÝ = DUŠEVNÝ
PSYCHOLÓGICKÝ = DUŠEVEDNÝ

Kľúčové slová:

všeobecná psychológia

úlohy psychológie

psychika

sociálna prácaObsah:
 • 1. úvod do psychológie
  1.1. krátky historický pohľad
  1.2. pojem, definovanie, predmet, úlohy
  1.3. štruktura súčasnej = odvetia = systém vied
  2. ľudská psychika = človek ako bio-psychosociálna /bps/ osobnosť
  2.1. charakteristika ľudskej psychiky- fázy
  2.2. psychické javy = duševné javy
  2.3. úrovne psychiky - prežívanie - správanie
  2.4. vedomie a nevedomie
  3. vývin a formovanie psychiky
  4. biologické súvislosti ľudskej psychiky = biolog. podmienenosť = biolog. determinanty ľudskej psychiky
  5. sociálne súvislosti ľudskej psychiky = sociálna a kultúrna podmienenosť = sociálne determinanty ľudskej psychiky
  6. osobnosť
  6.1. všeobecná charakteristika osobnosti
  6.2. dynamika osobnosti a motivácia ľudského správ.
  6.2.1. konflikty a ich riešenie
  6.3. motiváčne faktory / aktivačno – motivačné /
  6.3.1. pudy
  6.3.2. potreby
  6.3.3. ašpirácie = ambície
  6.3.4. ciele
  6.3.5. záujmy
  6.3.6. postoje a hodnotové orientácie = vzťahovo – postojové vlastnosti osobnosti
  6.3.6.1. postoje
  6.3.6.2. hodnoty
  6.3.7. ideály
  6.3.8. charakter
  6.4. frustrácie, deprivácie, stres
  6.4.1. frustrácie
  6.4.2. deprivácie
  6.4.3. stres
  7. sebaregulačné postoje osobnosti, sebauvedomenie, sebapoznanie, sebakoncepcia, svedomie , vǒľa
  8. výkonové vlastnosti osobnosti
  Úlohy, schopnosti, talent, inteligencia, vedomosti, zručnosti, návyky
  9. dynamické vlastnosti osobnosti – temperament
  10. pozornosť
  11. poznávacie procesy, pocity, vnemy, predstavy, obrazotvornosť, tvorivosť, myslenie a reč, pamäť, učenie
  12. city

Zdroje:
 • BOROŠ, J., Ondrišková, E., Živčicová, E.: Psychológia. Iris, Bratislava 1999.
 • BOROŠ, J. : Úvod do psychológie. Iris, Bratislava 2002.
 • KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava, SPN 1994.
 • ŠÚTOVEC, J. a kol.: Psychológia a pedagogika. Martin, Osveta 1994
 • /učebnice pre SZŠ/