Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Metódy sociálnej práce s jednotlivcom

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42444
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 031 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik a vývoj metód sociálnej práce

Podľa Mary Richmondovej je metóda vo všeobecnom zmysle slova usporiadaním série rôznych činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa.
„Metodológia je tou časťou vedy, ktorá sa zaoberá budovaním metód, ktorými disponuje vedná oblasť. Naviac, ak vnímame sociálnu prácu viac ako umenie než ako vedu, potom budeme používať skôr termín metodika a budeme ho chápať v zmysle opisu a výskumu „spôsobu alebo spôsobov konania" zaužívaných v sociálnej práci alebo spôsobu postupovania, zodpovedajúceho pevne stanovenému poradiu a stálym zasadám...".

Žilová, A. (2000) pod pojmom metodológia sociálnej práce rozumie vedu, ktorá sa zaoberá teoretickými, gnozeologickými, logickými a psychologickými otázkami metód, metodických postupov a metodík ako aj princípov a zákonov vedeckého bádania ako tvorivého procesu. Žilová (2000) zdôrazňuje, že súčasťou metodológie je aj tvorba, hodnotenie efektu používaných metód, ale aj metód používaných v oblasti empirického výskumu a následne pri tvorbe teoretických zovšeobecnení.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

sociálny pracovník

sociálne poradenstvoObsah:
 • Vznik a vývoj metód sociálnej práce
  Vzťah soc. pracovníka (poradcu) a klienta
  Podmienky spolupráce a akceptácia klienta
  Kontrakt s klientom
  Formulácia cieľov
  Hlavné zásady intervencie
  Pozorovanie ako metóda sociálnej práce
  Rozhovor ako metóda sociálnej práce
  Aktivita a pasivita sociálneho pracovníka v rozhovore
  Zásady práce s klientom
  Sociálne poradenstvo