Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Ako naplánovať a napísať projekt

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24553
Posledná úprava
20.03.2011
Zobrazené
7 845 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti sa stále viac i v sociálnej práci či zdravotníctve stretávame s pojmami projekt, projektové plánovanie, grant, grantový návrh. Často nie je bežnému čitateľovi celkom jasné, čo tieto pojmy presne znamenajú, aj keď základnú predstavu o nich väčšina ľudí má. Je známe, že tieto pojmy sú spojené so získavaním financií. Financie často limitujú prospešné aktivity v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti, aj aktivity, ktorých cieľom nie je ďalší finančný zisk, ale verejnoprospešná činnosť. K takýmto patria najrôznejšie činnosti zamerané na ochranu prírody, rôzne komunitné aktivity, vzdelávacie činnosti, kultúrne aktivity, aktivity podporujúce rozvoj občianskeho vedomia, ale najmä aktivity zamerané na riešenie sociálnych problémov a problémov zdravotníctve.

Pravdepodobne najviac zaregistrovaných neziskových organizácií u nás zameriava svoju činnosť pre klientov so sociálnymi alebo zdravotne-sociálnymi problémami. Tam, kde štát pri riešení týchto problémov zlyháva alebo nedokáže efektívne pomáhať takýmto ľuďom na miestnej úrovni, nastupuje neziskový sektor. Neziskové organizácie sú nevyhnutnou súčasťou každej zdravo fungujúcej spoločnosti. Žiaden štát, ani ten najbohatší, nemá dostatočne rozvinutý systém, nemá dostatočný aparát ani dosť finančných prostriedkov a vedomostí, aby dokázal riešiť efektívne všetky sociálne a zdravotné problémy svojich občanov. Potrebuje na to okrem iného i dobre rozvinutú sieť neziskových organizácií a v nich pracujúcich profesionálov a dobrovoľníkov.

Základná činnosť nášho zdravotníckeho systému je financovaná zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov zdravotných poisťovní, zo súkromných zdrojov i sponzorských príspevkov. Súčasný veľmi napätý rozpočet v zdravotníctve však neumožňuje financovať takmer žiadne alebo len veľmi málo „doplnkových" aktivít zameraných na zdravotnú prevenciu, na osobnostný a profesný rozvoj a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Pritom i v tomto odbore existuje neustála požiadavka získavania a výmeny nových poznatkov a skúseností, ktoré môžu byť z oblasti čisto odbornej, ale napríklad i v súvislosti so zmenami spojenými so vstupom do Európskej únie či reformou zdravotníctva. Potreba výmeny poznatkov sa môže napĺňať pomocou vydávania odborných časopisov a iných periodík, organizáciou odborných seminárov, konferencií a stretnutí a podobne. Tieto sú často organizované rôznymi profesnými zväzmi alebo občianskymi združeniami s odbornou náplňou svojej činnosti zameranou na zdravotníctvo, ošetrovateľstvo a sociálnu prácu. Avšak takto n...

Kľúčové slová:

projekt

granty

grantová žiadosť

financovanie

fundraising

plánovanie projektu

rozpočet

finančné zdrojeObsah:
 • Úvod 3
  1 Granty ako jeden zo spôsobov financovania neziskových organizácií 5
  1.1 Neziskové organizácie pôsobiace v zdravotníctve a v sociálnej práci 6
  1.2 Ako má vyzerať grantová žiadosť? 7
  1.3 Základná terminológia z oblasti fundraising 8
  2 Fundraising 11
  2..1 Analýza potrieb pred zahájením fundraisingovej akcie 14
  2.2 Fundraising ako plánovací proces 15
  3 Projekt 16
  3.1 Plánovanie projektu 16
  4 Hlavné súčasti projektu 21
  4.1 Problém 21
  4.2 Ciele projektu 30
  4.3 Postup-spôsob realizácie 36
  4.4 Hodnotenie 39
  4.5 Rozpočet 40
  5 Doplnenie projektu do žiadosti o grant 43
  5.1 Sprievodný list donorovi 44
  5.2 Sumár projektu 45
  5.3 Resumé organizácie 45
  5.4 Financovanie v budúcnosti 46
  5.5 Prílohy 46
  5.6 Formulár projektu 47
  6 Dôvody neúspechu - zlyhania projektov 47
  7 Základné typy zdrojov pre neziskové organizácie 64
  7.1 Domáce finančné zdroje 64
  7.2 Zahraničné finančné zdroje 66
  7.3 Medzinárodné inštitúcie 66
  7.4 Súkromní darcovia 67
  8 Vzor projektu 69
  9 Literatúra

Zdroje:
 • FIALA, J., VALENTOVÁ, A.: Neziskový sektor.. České Budějovice: Fakulta zdravotné sociálni, 1996, 214 s.
 • HULLOVÁ, D.: Písanie grantových návrhov. Manuál pre účastníkov školenia. Banská Bystrica : Centrum vzdelávania neziskových organizácií, 001,14 s.