Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Prednášky - Úvod do sociálnej politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38933
Posledná úprava
03.12.2011
Zobrazené
1 369 x
Autor:
natalia.buranska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Základná terminológia sociálnej politiky, úlohy sociálnej politiky
Vymedzenie pojmu sociálna politika
Slovo sociálny – lat. pôvodu. Používa sa – spoločenský, týkajúci sa spoločnosti, týkajúci sa vrstiev hospodársky slabých, závislých, vykorisťovaných ale tiež vo významoch vzťahujúcich sa k spoločnosti, týkajúci sa zlepšovania spoločenských pomerov, týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti.

Politika – gréckeho pôvodu. Vo všeobecnosti znamená správu verejných vecí, umenie riadiť štát a jeho vzťahy k iným štátom. Možno ju chápať ako spôsob dosahovania cieľov a riešenia problémov, ako spôsob vzniku a uskutočňovania moci či ako predmet vedy, teda súhrn praktickej a teoretickej aktivity.

Sociálna politika – (angl. socialpolicy) definujeme ako sústavné a cieľavedomé úsilie jednotlivých sociálnych subjektov a zmenu alebo udržanie a fungovanie svojho alebo iného sociálneho systému. Jeho výsledkom je činnosť alebo zmena systému. Prejavuje sa rozhodovaním a činnosťou sociálnych subjektov.

Kľúčové slová:

politika

sociálna politika

sociálne poistenie

bytová politika

zdravotná politikaObsah:
 • 1.1 Základná terminológia sociálnej politiky, úlohy sociálnej politiky
  1.2 Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce
  1.3 Hlavné charakteristiky vývoja sociálnej politiky: štruktúra objektov a subjektov sociálnej politiky
  1.4 Typológia sociálneho štátu
  1.5 Sociálna udalosť
  1.6 Nástroje sociálnej politiky
  1.7 Princípy sociálnej politiky
  1.8 Faktory ovplyvňujúce vývoj SP
  1.9 Sociálna politika EÚ a medzinárodné dokumenty
  1.10 Sociálne zabezpečenie v SR
  1.10.1 Sociálna pomoc a služby
  1.10.2 Štátna sociálna podpora
  1.10.3 Sociálne poistenie
  2 Historický vývoj sociálnej politiky
  2.1 Najstaršie podoby pravidiel sociálneho správania v rodovej spoločnosti a vo veľkorodinách a význam ich reliktov v súčasnosti. Antické desposie a demokracie.
  2.2 Formovanie sociálnej politiky v období stredoveku
  2.3 Prvotná akumulácia kapitálu a jej sociálne dôsledky: svojpomocné spolky a korporácie
  2.4 Vznik a formovanie základov európskej sociálnej politiky
  2.5 Historický prierez formovaním sociálnej politiky na našom území do konca 19. storočia
  2.6 Historický prierez formovaním soc. politiky na našom území za 1.ČSR v období Slovenského štátu a po II. svetovej vojne
  2.7 Transformácia systému sociálneho zabezpečenia po roku 1989
  3. Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku
  3.1 Sociálna politika na Slovensku v súčasnosti
  3.2 Komunálna sociálna politika
  3.3 Rodinná a bytová politika
  3.4 Zdravotná politika
  3.5 Politika zamestnanosti
  3.6 Zabezpečenie ľudí v starobe
  3.7 Chudoba