Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38007
Posledná úprava
15.11.2011
Zobrazené
2 348 x
Autor:
susbum
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednášky z predmetu SP s občanmi s ment.a viacnás.postihnutím

Prednáška č. 1: Dohovor o právach osôb so špeciálnymi potrebami – Opčný protokol-celosvetový štandard/WHO
Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím – so špeciálnymi potrebami (OSN, 30. marca 2007)
Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím (so špeciálnymi potrebami) (angl. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ďalej len Dohovor) a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb s postihnutím (ang. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ďalej len Protokol) prijali členské štáty OSN rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 61/106 počas svojho 61. zasadnutia dňa 13. decembra 2006.

Základným cieľom Dohovoru bolo previesť Štandardné pravidlá na vyrovnávanie príležitostí osôb so zdravotným postihnutím z roku 1993 na úroveň všeobecne záväzného univerzálneho medzinárodného dokumentu. Po prijatí Protokolu sa možnosti občanov daného štátu rozšíria v smere podávania individuálnych sťažností na medzinárodný centrálny orgán (výbor) zmluvy, ak sa predtým, využili príslušné vnútroštátne nápravy.
- vrchol toho, čo bolo doteraz vo svete prijaté
- predchodca dohovoru boli Štandardné pravidlá pre vyrovnávanie príležitostí z r. 1993 – boli len na úrovni doporučenia
- nemá právnu validitu, nie je právne vymožiteľný podpísalo ho 158 krajín / každá krajina by ho mala prijať
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

postihnutieObsah:
 • 1. Úvod do problematiky. Dohovor o právach osôb so špeciálnymi potrebami.
  2. Terminologické vymedzenie pojmov podľa WHO – Medzinárodná klasifikácia - Definície pojmov „porucha“ a „postihnutie“.
  3. Klasifikácia porúch.
  4. Mentálne postihnutie - Etiológia, diagnostika, klasifikácia.
  5. Výchova a vzdelávanie osôb s mentálnym postihnutím.
  6. Špecifiká prístupu v sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím.
  7. Možnosti inkluzívneho začleňovania ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
  8. Kombinované postihnutie. - Etiológia, klasifikácia.
  9. Špecifiká prístupu v sociálnej pomoci ľuďom s kombinovaným postihnutím.
  10. Osoby v období senia. - postihnutie u starších ľudí. Etiológia, klasifikácia.
  11. Kvalita života o osobný rozvoj v období senia.
  12. Špecifiká prístupu v sociálnej pomoci starším ľuďom.
  13. Komunitná rehabilitácia

Zdroje:
 • Slowík J,: Speciální pedagogika, Grada Publishing 2007
 • VAŠEK, Š.: Špeciálna pedagogika, Sapientia, Bratislava 1996
 • ŠMIDOVÁ, M.: Prístup k deťom s telesným postihnutím, Trnava, 2005, ISBN 80-88908-19-1