Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2370
Posledná úprava
04.11.2016
Zobrazené
5 023 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce spolu súvisia, no štúdium literatúry o tom ma utvrdilo. Vzťahy sociálnej pedagogiky a sociálnej práce nie sú založené na protirečení, ale na vzájomnom dopĺňaní sa. Obe sa výrazne snažia o socializáciu jednotlivca alebo skupiny. Ich pevné puto upevňuje hlavne ich spoločný objekt - človek a humanistický prístup k nemu. Sociálna pedagogika je veda o výchove v sociálnej práci a výchova tvorí podstatnú časť aktivít v sociálnej práci. Jedna bez druhej samostatne nemôžu existovať. Veď práca sociálneho pedagóga je práca sociálna. Sociálna práca a sociálna pedagogika sú nevyhnutné hlavne vtedy, keď zlyhávajú funkcie školy a rodiny. Pomáhajú a starajú sa o osobnosť pri jej sociálnych problémoch. Pri štúdiu sociálnej práce by mali byť kľúčové poznatky hlavne zo sociálnej pedagogiky. Obe sa spolu zúčastňujú na riešení, náprave a prevencii sociálnych problémov, t.z., že v širšom chápaní obe vychovávajú. Spája ich preventívny aj rehabilitačný charakter práce. Práca sociálneho pracovníka a sociálneho pedagóga má spoločné hodnoty, ciele a sociálnu orientáciu. Preto idú vždy ruka v ruke v napredovaní potrieb spoločnosti.

Kľúčové slová:

sociálna pedagogika

sociálna práca

teoretický smer

empiristický smer

kultúrno-osvetová prácaObsah:
 • Úvod -2-
  1. Sociálna pedagogika -3-
  1.1 Praktický smer sociálnej pedagogiky -3 -
  1.2 Teoretický smer sociálnej pedagogiky -3-
  1.3 Empirický smer sociálnej pedagogiky -3-
  2. Vzťah sociálna pedagogika a sociálna práca -4-
  2.1 Teória sociálnej práce -4-
  2.2 Teória kultúrno - osvetovej práce -4-
  2.3 Dejiny sociálno - osvetovej práce -5-
  2.3.1 Charakteristické znaky sociálnej pedagogiky -5-
  2.3.2 Charakteristické znaky sociálnej práce -5-
  2.4 Obsiahnutie sociálnej pedagogiky a sociálnej práce -6-
  2.5 Tabuľka vývinu sociálnej práce a sociálnej pedagogiky -7-
  Záver -9-

Zdroje:
 • Hroncová,J. - Emmerová,I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, 2004. 21s. ISBN 80-8083 028-2,
 • WROCZYŃSKI, R.: Sociálna pedagogik. Bratislava : pedagogické nakladateľstvo, 1972. 88s.,
 • SCHILLING, J.: Sociálna práca, Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999. 109s.,
 • Internet