Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Etické aspekty profesie učiteľa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35446
Posledná úprava
31.05.2011
Zobrazené
1 494 x
Autor:
bimbambom
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učiteľ a učiteľské povolanie. Pohľady na nich sú rozporuplné. Hoci aj učiteľ má vysokoškolské vzdelanie, jeho postavenie v spoločenskom rebríčku nie je veľmi vysoké (ale aby sme boli spravodliví, tak nie je ani nízke). Je im vyčítané, že „nič nerobia, učia štyri hodiny denne“, alebo „majú každý tretí týždeň prázdniny a v lete dva mesiace zaplatenej dovolenky“. Učitelia sa bránia, že ich zamestnanie je psychicky aj fyzicky veľmi náročné a vyčerpávajúce, že veľa z nich trpí syndrómom vyhorenia a že ich profesia nie je dostatočne platovo ohodnotená. Ale účelom tejto práce nie je skúmať, kde je pravda (ktorá je asi niekde uprostred). Cieľom tejto práce je pozrieť sa na morálny status učiteľa.

Preskúmať morálne zásady, ktoré by mal dodržiavať (a ktoré možno dodržiava a možno aj nie). A nakoniec sa pokúsim z týchto predpokladov vyvodiť aj záver a to v podobe etického kódexu pre učiteľa a jeho povolanie, ktorý by mal byť minimálnym (ale určite nie postačujúcim) východiskom pre výkon učiteľskej profesie.  
...

Kľúčové slová:

učiteľstvo

charakter učiteľa

tvorivosť

vyučovanie

osobnosť učiteľa

povinnosti učiteľaObsah:
 • ÚVOD 1

  1. Všeobecné osobnostné charakteristiky učiteľa 2 - 4

  1.1 Primerané posúdenie reality 2
  1.2 Úsilie o sebapoznanie 2
  1.3 Schopnosť ovládať svoje konanie 2
  1.4 Tvorivosť a iniciatíva 2
  1.5 Schopnosť vytvárať pozitívne emocionálne vzťahy 3
  1.6 Morálne nároky na osobnosť učiteľa 3
  1.7 Odolnosť voči záťaži 3
  1.8 Zmysel pre humor a optimizmus 3
  1.9 Schopnosť optimálnej komunikácie 4

  2. Morálne povinnosti učiteľa 4 - 5

  2.1 Morálne povinnosti učiteľa voči sebe 4
  2.2 Morálne povinnosti učiteľa voči žiakom 5

  3. Formulácia etického kódexu učiteľskej profesie podľa Dušana Kudreca 5 - 6

  3.1 Povinnosti učiteľa voči sebe samému 6
  3.2 Povinnosti učiteľa voči žiakom 6
  3.3 Povinnosti učiteľa voči rodičom 6
  3.4 Povinnosti učiteľa voči kolegom 6

  ZÁVER 7

  POUŽITÉ ZDROJE 7

Zdroje:
 • Brezinka, Wolfgang: Učitelia a morálka ich povolania. In: Pedagogická revue, 42, 1990,č. 4.
 • Gluchman, Vasil: Úvod do etiky. Prešov: LIM 2000.
 • Ivanová-Šalingová, Mária: Slovník cudzích slov pre školu a prax. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988.
 • Kuchyňková, Eva: Etický kódex křesťanského učitele. Praha: Česká biskupská konference 2005.
 • Martinková, Milota: Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese. Bratislava:
 • Metodické centrum Bratislava 2002.
 • Pajtinka, Ľubomír: Etický kódex slovenského učiteľa (návrh). Bratislava: Krajský školský úrad v Bratislave 2005.
 • Vajda, Ján: Etika. Nitra: Enigma 1993.
 • Višňovský, Ľudovít – Kačáni, Vladislav a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava:IRIS 2001.