Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Sociálna pedagogika - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
309 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2236
Posledná úprava
01.10.2016
Zobrazené
11 241 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vo všeobecnosti sa pod pojmom pedagogika rozumie všetko, čo súvisí s výchovou, vzdelávaním a vyučovaním v škole, ale aj v celej spoločnosti.
Hlavné tématické okruhy:
- Pedagogika (pojem, vývoj, predmet, pramene)
- Základné pojmy pedagogiky (výchova, vzdelávanie, vyučovanie, edukácia, učenie, schopnosti,...)
- Utváranie osobnosti (osobnosť žiaka, učiteľa)
- Sociálna pedagogika jej pojatie a charakteristika (úvod do soc.ped., úlohy, funkcie)
- Základné pojmy súvisiace s výchovou a soc. ped. (socializácia, personalizmus, soc. problém, soc. práca, soc. starostlivosť)
- Rodinné prostredie, výchova, soc. pomoc v nich (rodina, funkcie rodiny, typy rodín, rodinné prostredie)
- Školské prostredie (školská soc. práca, negatívne faktory)
- Sociálna a pedagogická komunikácia
- Metódy a techniky skúmania otázok soc. pedagogiky (pozorovanie, dotazník, rozhovor)
- Sociálny pedagóg a jeho profesíjne možnosti (sociálny pedagóg, jeho kompetencie)

Kľúčové slová:

sociálna pedagogika

vzdelávanie

rodina

sociálna práca

komunikáciaObsah:
 • Sylabus
  1. Pedagogika
  2. Základné pojmy pedagogiky
  3. Utváranie osobnosti
  4. Sociálna pedagogika jej pojatie a charakteristika
  5. Základné pojmy súvisiace s výchovou a soc. pedagogikou
  6. Rodinné prostredie, výchova, soc. pomoc v nich
  7. Školské prostredie
  8. Sociálna a pedagogická komunikácia
  9. Metódy a techniky skúmania otázok soc. pedagogiky
  10. Sociálny pedagóg a jeho profesíjne monžosti
  Študíjna literatúra

Zdroje:
 • Dagmar Kovačíková: Základy pedagogiky pre sociálnych a misíjnych pracovníkov, UK, Bánska Bystrica, 2004
 • Ján Pruch: Moderní pedagogika, Praha, 2002
 • Jolana Hroncová: Sociológia výchovy, Univerzita Mateja Bela, Bánska Bystrica, 1996
 • Milan Kips, Oľga Ambrózová: Pedagogika, UK, Bratislava, 1998
 • Monika Bošnáková: Pedagogika, sv. Alžbeta n.o., Bratislava, 2006
 • Zlatica Bakošová: Sociálna pedagogika (Vybrané problémy), UK, Bratislava