Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Nezamestnanosť ako jeden z najvýraznejších sociálnych problémov v súčasnosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3330
Posledná úprava
08.04.2017
Zobrazené
12 323 x
Autor:
lolenka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:
Úvod
Sociálna pedagogika je pedagogická disciplína, ktorá skúma vplyv sociálneho prostredia na výchovný proces. Je to veda, ktorá sa opiera o empirické bádania, teda skúsenosť rozoberá výchovné vplyvy, ktoré vychádzajú z prostredia a určuje zásady organizovania prostredia z hľadiska potrieb výchovy

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

sociálne dôsledky

spoločenské dôsledky

sociálny pracovník

pedagógObsah:
 • Úvod 3
  1 Sociálna pedagogika a sociálna práca 4
  2 Nezamestnanosť - jedna z problematík odborov sociálnych vecí a rodiny 5
  2.1 Príčiny vzniku nezamestnanosti 5
  2.2 Rizikové skupiny 6
  2.3 Fázy reakcií na stratu zamestnania 7
  2.4 Dôsledky straty plateného zamestnania 7
  3 Vplyv sociálnej pedagogiky na riešenie nezamestnanost 9
  4 Záver -10-
  Zoznam použitej literatúry -11-

Zdroje:
 • BUCHTOVÁ, B. 2002. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada, 236 s. ISBN 80-247-9006-8.
 • HRONCOVÁ, J., EMMEROVÁ, I. 2004. Sociálna pedagogika. B.Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 280 s. ISBN 80-8083-028-2
 • HRONCOVÁ, J., HUDECOVÁ, A., MATULAYOVÁ, T. 2000. Sociálna pedagogika a sociálna práca. B.Bystrica , Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 168 s. ISBN 80-8055-427-7
 • KREDÁTUS, J. 2005. Nezamestnanosť a jej vplyv na nezamestnaných/é. In ŽIAKOVÁ, Eva. 2005. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 232 s. ISBN 80-969274-2-6.
 • MAREŠ, P. 1994. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : Sociologické nakladatelství, 150 s. ISBN 80-901424-9-4.
 • MATOUŠEK, O., KOLAČKOVÁ, J., KODYMOVÁ P. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Potrál, 352 s. ISBN 80-7367-002-x.
 • SCHILLING, J. 1999. Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : Trnavská univerzita, 272 s. ISBN 80-88908-54-x.