Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Filozofické a sociálne východiská edukácie

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39995
Posledná úprava
15.12.2012
Zobrazené
3 382 x
Autor:
evi.adamove
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poznámky - skriptá z predmetu Filozofické a sociálne východiská v edukácii na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

SPOLOČNOSŤ A VÝCHOVA
SPOLOČENSKÉ VÝCHODISKÁ VÝCHOVY
Spoločnosť
- v najširšom zmysle slova je označením pre každý súbor jedincov, v kt. existujú stabilné vzťahy a vzájomné služby - v užšom zmysle slova – najmä v sociológii – označenie pre súbor ľudských bytostí, ktorých vzťahy sú riadené inštitúciami, zaistené sankciami a každý člen spoločnosti pociťuje alebo mu dávajú pociťovať váhu kolektívneho momentu.

Vzťah medzi spoločnosťou a výchovou
medzi spoločnosťou a výchovou je vzťah spätnej väzby tzn. rozvoj s ovplyvňujúcim charakterom výchovy, tiež úroveň výchovy a vzdelávania ovplyvňuje vývoj spoločnosti, výchova zabezpečuje generačný transfer zovšeobecnenej ľudskej skúsenosti a kontinuitu spoločenského vývoja

Výchova
- riadené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a komplexné pôsobenie na človeka plniť isté životné ideály, osvojiť si isté hodnoty.
- je činnosť spoločenská, predstavuje dôležitú spoločenskú funkciu, ktorá v spoločnosti vznikla, spoločnosti slúži a spoločnosťou je určovaná.
- je činnosť spoločnosťou determinovaná no zároveň aj vývoj spoločnosti determinujúca.
...

Kľúčové slová:

filozofické východiská

sociálne východiská

edukácia

sociológia

sociálna pedagogikaObsah:
 • Spoločnosť a výchova
  Spoločenské východiská výchovy
  Sociológia a pedagogicko - sociologické koncepcie
  1. sociálna pedagogika
  2. sociologická pedagogika
  3. pedagogická sociológia
  4. sociológia výchovy
  Socializácia osobnosti
  Rodina
  Škola
  Filozofia a pedagogika
  Antropologické základy výchovy
  Pedagogická axiológia

Zdroje:
 • Jolana Hroncová, Ingrid Emmerová a kol. – Sociológia výchovy a vzdelávania
 • Jolana Hroncová – Sociológia výchovy
 • Peter Ondrejkovič – Úvod do sociológie výchovy
 • Hans Joachim Störing – Malé dějiny filosofie
 • Francois Rabelais – Dejiny pedagogiky
 • Wolfgang Brezinka – Filozofické základy výchovy
 • Kaiser A., Kaiserová R. – Učebnica pedagogiky
 • Stanislava Kučerová – Úvod do pedagogické antropológie
 • Naděžda Pelcová – Filozofická a pedagogická antropológie
 • Beata Kosová – Zmysel života a ciele výchovy (Pedagogická revue, 1993, č.56)
 • Jarmila Skalková – Postmoderné myslenie a pedagogika (Pedagogická revue, 1995, č.56)