Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Religiozita a rodinné správanie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45733
Posledná úprava
30.03.2015
Zobrazené
800 x
Autor:
veronika.tarnaiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V našej seminárne práci s názvom rodinné správanie a religiozita sme si určili za cieľ analyzovať rodinné správanie a zmeny v rodinnom správaní a tiež aj religiozitu v spoločnosti a ako rodinné správanie ovplyvňuje religiozitu. Táto tématika je vzhľadom k častým zmenám v rodinnom správaní aktuálna a skúmateľná. Tému si zanalyzujeme na základe druhej demografickej revolúcie. Na začiatku práce pojednávame všeobecne o rodinnom správaní a o zmenách, ktoré sa udiali ako aj o faktoroch ovyplyvňujúce rodinné správanie. Aby sme pochopili kontextuálnosť v zmenách v rodinnom správaní, budeme pojednávať v rozličných kapitolách o sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti, úmrtnosti a prirodzeného prírastku.
V našej seminárnej práci sme vychádzali z autorov, ktorý sa venujú problematike rodinného správania a taktiež aj druhej demografickej revolúcie : Van de Kaa, Pastor, Marenčáková, Mládek a Širočková, a tiež aj údaje zo Štatistického úradu.

Kľúčové slová:

rodinné správanie

religiozita

demografická revolúcia

analýza

rozvodovosť

prirodzený prírastokObsah:
 • 1. Analýza zmien v rodinnom správaní po roku 1989
  1.1 Pôrodnosť
  1.2 Sobášnosť
  1.3 Rozvodovosť
  1.4 Potratovosť
  1.5 Úmrtnosť
  1.6 Prirodzený prírastok
  2. Religiozita v spoločnosti
  2.1 Sociálna charakteristika predstaviteľov náboženských typov
  3. Vplyv rodinného správania na religiozitu na Slovensku a v Čechách

Zdroje:
 • VAN DE KAA, D., J., 1987. Europe’s second demographic transition. Population Buleti n, 42 (1), 1-51.
 • PASTOR, K., 2000. Ekonomické vplyvy na priebeh poklesu pôrodnosti na Slovensku po roku 1990. In Chajdiak, J., Luha, J., eds. 10. slovenská štatistická konferencia. Bratislava (SŠDS), pp. 179-184
 • MARENČÁKOVA, J. 2006. Reprodukčné a rodinné správanie obyvateľstva Slovenska po roku 1989 z časového a priestorového aspektu
 • MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J., 2004. Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska. Sociológia, 5, 423-454. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
 • BELL, D., 1999: Kulturní rozpory kapitalismu. SLON, Praha.
 • NOVAK, M., 1992: Duch demokratického kapitalismu. Občanský institut, Praha.
 • SIRÁCKY, A., 1952: Pôvod prvotných ideológií. Bratislava.
 • MACHOVCOVÁ, M., 1970: Náboženstvo. In: Sociologický slovník. Epocha, Bratislava.
 • BERGER, P. L. - LUCKMANN, T., 1983: Spoleczne tworzenie rzeczywistosci. (The Social Construction of Reality.) PIW, Warszawa.
 • PAWLUCZUK, W., 2000: Religijnosc. In: Encyklopedia socjologii, 3. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 • HALMAN, L. - VLOET, A., 1994: Measuring and Comparing Values in 16 Countries of the Western World. Documentation of the European Values Study 1981-1990 in Europe and North America. Work and Organization Research Centre, Tilburg University.
 • BUNČÁK, J. 1998, Religiozita na Slovensku a v európskom rámci, Katedra sociológie FF UK a Sociologický ústav SAV, Bratislava
 • STRÍŽENEC, M. (2007). Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. Bratislava: Slovak Academic Press.
 • VÁCLAVÍK, D. (2008). Transformace náboţenství a nová náboţenská hnutí. In Nešpor, Z. R.,
 • Václavík, D. et al. Příručka sociologie náboženství (342-377). Praha: Slon.