Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Manažérske zručnosti - Komunikácia v riadení

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5943
Posledná úprava
08.12.2017
Zobrazené
4 546 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna komunikácia
V nej si v procese socio-kultúrnej a ekonomickej činnosti ľudia vymieňajú svoje myšlienky, informácie, predstavy, názory, postoje, záujmy, dojmy, pracovné skúsenosti, životné skúsenosti a iné najrôznejšie informácie.
Komunikácia je vzájomná výmena informácií, správ, významov medzi jednotlivcami či skupinami.
Komunikátor vysiela správu a smeruje ju na príjemcu, u ktorého predpokladá, že má podobný kódovací systém. Vysielač do svojho odovzdávania premieta svoju osobnosť, osobnú zaujatosť, myšlienky, zámery, postoje, emócie a obavy. Chce aby jeho informáciu príjemca prijal, vypočul a pochopil.
Komunikant prijíma vyslanú informáciu. To ako vníma informáciu závisí od vlastných skúsenosti a zážitkov. Na základe toho sa snaží identifikovať prijatú informáciu. Najskôr pozorne počúva - sleduje dôležité fakty a potom kladie doplňujúce otázky, aby lepšie pochopil informáciu, ktorá mu bola doručená. Príjemca by mal dávať dôraz na neverbálne prejavy komunikácie, ktoré mu napomáhajú k lepšiemu pochopeniu prijatej správy.
Komuniké je vyslaná správa, ktorú jeden človek odovzdá druhému. Vyslaná správa môže byť v podobe verbálnych a neverbálnych symbolov.
Komunikačný kanál je spôsob prenosu informácie, znamená cestu, ktorou je informácia poslaná. Môže to byť formou telefónu, televízie, rádia, novín, vzduchu alebo aj formou neverbálnych prejavov ako pohľadmi, pohybmi tela, dotykmi, hlasom, zvukmi, image a pod.
Komunikačné prostredie je prostredie, v ktorom prebieha komunikácia ako napr.: osvetlenie, usporiadanie priestoru, prítomnosť rôznych ľudí a pod.

Kľúčové slová:

sociálna komunikácia

typy komunikácie

podstata

funkcie a druhy komunikácie

riadenie komunikačného procesu

neverbálna komunikáciaObsah:
 • Sociálna komunikácia
  Typy komunikácie
  Podstata, funkcie a druhy komunikácie
  Komunikácia má dvojaké poslanie:
  Riadenie komunikačného procesu
  Zdokonaľovanie komunikačného procesu
  Neverbálna komunikácia
  Zrakový kontakt
  Haptika - komunikácia rukami
  Proxemika - vzdialenosť
  Posturológia - poloha a držanie tela
  Mimika
  Gestikulácia
  Kinetika - pohybové prvky
  Osobné stretnutie
  Ethos - kvalita nášho charakteru
  Pathos - schopnosť vcítiť sa do druhého
  Logos - racionálne dohadovanie

Zdroje:
 • SEDLÁK M.: Manažment. Bratislava, IURA EDITION 2007
 • ŽIVČICOVÁ E.: Základy psychológie. Trenčín, FSEV TnUAD, 2006
 • PACOVSKÝ P.: Velká kniha o uspořádání času. IDG Czechoslovakia, a. s., 1994