Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Spoločnosť zo sociologického náhľadu

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42260
Posledná úprava
10.06.2013
Zobrazené
1 461 x
Autor:
jurcomiro
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej semestrálnej práce je ,,Spoločnosť zo sociologického náhľadu“. Z hľadiska predmetu sociológie považujem túto tému za výbornú oblasť rozpracovania, keďže sociológia je vedou, ktorá skúma spoločnosť vnajširšom slova zmysle, jej štruktúru, dynamiku, podmienky, väzby, interakcie, inštitúcie, organizácie atď. Cieľom mojej práce je zhrnúť všeobecné poznatky o spoločnosti ľudí, definície vyplývajúce z rôznych teórií o ľudskej existencii, ktorými sa zaoberali filozofovia už v dávnych dobách a priblížiť tým fungovanie spoločnosti, vzťahy v nej ale i definovať podmienky existencie.

Kľúčové slová:

spoločnosť

sociólógia

sociologické hľadisko

ľudská spoločnosťObsah:
 • ÚVOD 3
  1 Spoločnosť – všeobecné vnímanie 4
  1.1 Sociologická definícia pojmu ,,spoločnosť“ 4
  1.2 Iné pohľady na spoločnosť zo sociologického hľadiska 5
  2 Tradičná, moderná a postmoderná spoločnosť 5
  2.1 Tradičná spoločnosť 5
  2.2 Moderná spoločnosť 7
  2.3 Postmoderná spoločnosť 8
  3 Podmienky existencie a znaky spoločnosti 9
  3.1 Podmienky existencie ľudskej spoločnosti 9
  3.1.1 Prírodné podmienky 9
  3.1.2 Ekonomické podmienky 9
  3.1.3 Inštitucionálne podmienky 10
  3.2 Hlavné znaky spoločnosti 10
  4 Typológie spločnosti 11
  4.1 Spoločnosti podľa spôsobu výroby 11
  4.2 Spoločnosti podľa miery ich diferencovanosti 11
  4.3 Spoločnosti podľa povahy kultúry svojich členov 11
  ZÁVER 13
  Použitá literatúra 14

Zdroje:
 • POLONSKÝ, D.: Tézy prednášok zo sociológie (Všeobecná sociológia). Bankovní Institut Praha. 2010.
 • BUOCOVÁ, Z.: Úvod do sociológie. Prešov: Filozofická fakulta PU, 2006.
 • POLONSKÝ, D.: Praktická sociológia (Názorné pomôcky zo všeobecnej sociológie). B. Bystrica: EF UMB, 2003.
 • SOPÓCI, J., BÚZIK, B.: Základy sociológie. Bratislava: SPN, 1995.