Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Drogy a drogová závislosť

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
71 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2060
Posledná úprava
16.09.2016
Zobrazené
11 860 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Drogy sa stali súčasťou nášho každodenného života. Objavujú sa v televízii, novinách i časopisoch. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji. Predávajú sa na diskotékach, na ulici, v parkoch, a dokonca i v školách. Nachádzajú sa všade.

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja.

Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy, po ktorých siaha často nedospelý jednotlivec, ktorý si takto chce či už zadovážiť, alebo zintenzívniť momentálny pocit radosti a šťastia.

Kľúčové slová:

drogy

drogová závislosť

abstinenčný syndróm

prevencia

boj proti drogám

tabak

konopeObsah:
 • Abstrakt
  Obsah
  1.Úvod
  2.Pojem droga
  3.Rozdelenie drog
  3.1 podľa pôvodu
  3.2 podľa pôsobenia na organizmus:
  3.3 podľa rizika vzniku závislosti:
  4.Drogová závislosť
  4.1.Štádiá drogovej závislosti
  4.1.1 Štádium počiatočné
  4.1.2 Štádium zaujatia drogou
  4.1.3 Štádium rozvoja závislosti
  4.1.4 Štádium konečné
  5.Psychická závislosť
  6.Fyzická závislosť
  6.1 Abstinenčný syndróm
  7.Príznaky požitia drogy
  7.1 Rizikové skupiny
  8.Prevencia
  8.1 Primárna prevencia
  8.1.1 Efektívna primárna prevencia
  8.1.2 Špecifická primárna prevencia
  8.1.3 Nešpecifická primárna prevencia
  8.2 Sekundárna prevencia
  8.3 Terciálna prevencia
  9.Tabak verzus konope
  10.Boj proti drogám
  11.Boj proti praniu špinavých peňaží
  12.Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Program aktivít Spoločenstva na poli verejného zdravia (2003-2008), Programme of Community action in the field of public health (2003-2008) /Official Journal L271, 09.10.2002/
 • Súhrnná správa o plnení Národného programu boja proti drogám za roky 1999 - 2003, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Úrad vlády SR, 2004
 • Národné monitorovacie centrum pre drogy pri GS VMDZKD, Úrad vlády SR, Bratislava, 2004 a Drogová závislosť - liečba užívateľov drog v SR, 2003, Zdravotnícka štatistika, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, Bratislava, Slovakia, 2003
 • Moravanský Norbert, Novomeský František, Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta UK v Martine
 • Rovný Ivan, Chmelová Mária, Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
 • Denník Pravda
 • Internet