Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Sociológia - Migrácia v súčasnom svete a jej sociálno-etnické príčiny a súvislosti

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47969
Posledná úprava
06.10.2021
Zobrazené
194 x
Autor:
peter.bajcsy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa chcem zaoberať migráciou a jej príčinami a súvislosťami v rámci sociológie. Migrácia sa vo svete deje od nepamäti a je tomu tak aj v dnešku. Príčiny a okolnosti migrácie sú rôzne, ktoré v tejto práci takisto rozviniem.
Migrácia bola v minulosti kladným prínosom pre spoločnosť, keďže vďaka nej sa šírilo množstvo znalostí, múdrostí iných obdobných vlastností obyvateľstva, ktoré spolu zdieľali v iných krajinách. Ľudia v pozadí migrácie hľadali nové možnosti ako si zlepšiť život, či už sa jednalo o nové možnosti alebo lepšie podmienky pre život.
V prvej časti mojej seminárnej práce sa budeme venovať samotnému pojmu migrácie, jej deleniu a nejakým teóriám za ktorých sa môžu skrýva príčiny migrácie vo svete.
V druhej časti práce sa budeme venovať o dnešnej migračnej kríze, ktorá v posledných rokoch ovplyvňuje debaty v politických i akademických po celej Európe. Taktiež sa budeme zaoberať históriou migrácie. Rovnako sa zameriame aký je stav migrácie na území Slovenskej republiky a prípadne ako ju ovplyvňuje migrácia.
...
Samotný pojem respektíve slovo migrácie ja odvodená od latinského slova „migratio“, čo v preklade znamená presúvanie.
Migrácia je jav, ktorý predstavuje presun ľudí či už jednotlivcov alebo skupín s cieľom presunu z jedného miesta na druhý. Pričom ľudia chcú opustiť dočesane alebo na trvalo krajinu v ktorej sa narodili alebo žili s cieľom sa usídliť v inej. V dnešnej dobe je to vďaka technológiám napr. internetu veľký fenomén a nabral väčšie rozmery ako v minulosti. V súčasnosti sme svedkami veľkého nárastu migrácie, ktorá smeruje do Európy. Títo ľudia utekajú zo svojich krajín pôvodu z dôvodu vojny alebo prenasledovania. Ale toto je však jedna z mnohých príčin ktoré ovplyvňujú samotných migrantov.
...

Kľúčové slová:

sociológia

migrácia

presun

obyvateľstvo

presun obyvateľstva

práca

migračná kríza

humanitárna pomoc

etnikum

náboženstvo

sociálne príčiny

etnické príčinyObsah:
 • ÚVOD 3
  1 MIGRÁCIA 4
  1.1 POJEM MIGRÁCIE 4
  1.2 TEÓRIE MIGRÁCIE 5
  2 SÚČASNÁ MIGRAČNÁ KRÍZA V EÚ 6
  2.1 PROBLEMATIKA Z HĽADISKA SOCIÁLNO-ETNICKÝCH PRÍČIN 8
  ZÁVER 10
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 11

Zdroje:
 • DIVINSKÝ B. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 -2008). Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009.
 • KADLEĆÍKOVÁ J. Rozumne o migrácii, Slovenská debatná asociácia
 • MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU. 2015. Migrácia vo svete
 • SPRAVODAJSTVO Európsky parlament. Migrácia v Európe, čl. 20170629STO78632
 • SBA. Analýza možnosti využitia migrácie do EÚ. 2018. Bratislava.
 • NĚMEJC, P. 2012. Socioekonomické aspekty integrace přistěhovalcu v Německu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2012.
 • ŠTEFANČÍK, R - LENČ, J. 2012. Mladí migranti v slovenskej spoločnosti. Medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a verejná mienka. Brno
 • https://ec.europa.eu
 • https://www.europarl.europa.eu
 • https://www.iom.sk
 • http://cvek.sk/