Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Predmet, charakter, členenie sociológie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6777
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
1 781 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Predmet, charakter, členenie sociológie

- Sociológia (z latins. „societas“ - spoločnosť; gréc. „logos“ - učenie, slovo)
- veda o spolužití ľudí, skúma spôsoby, priebeh, zmeny, príčiny a dôsledky

- Spolužitie
- krátkodobý styk dochádza k ovplyvňovaniu sa
dlhodobý styk ľudí usporiadané (riadi sa pravidlami) - predvídateľné

- Podoby spolužitia neusporiadané (chaotické, bez pravidelnosti)

- Sociológia - spoločenská (sociálna) veda Členenie:
a) Makrosociológia (poznávanie veľkých sociálnych skupín - štáty, polit. strany - štruktúra, fungovanie, vznik, zmeny, ...) b)Mikrosociológia (malé sociálne skupiny - rodina, pracovné skupiny, ...)

Kľúčové slová:

sociológia

kultúra

spoločnosť

sociálna stratifikácia

sociálna skupina

socializácia

konformita

nonkonformita

kolektívne správanie

spolužitie ľudíObsah:
 • 1. Predmet, charakteristika, členenie sociológie
  2. Vývin, hlavné teórie
  3. Využitie sociológie
  4. Sociálna interakcia, sociálne vzťahy
  5. Kultúra
  6. Spoločnosť
  7. Sociálna štruktúra
  8. Sociálna stratifikácia
  9. Sociálna skupina
  10. Socializácia
  11. Sociálna konformita a nonkonformita
  12. Kolektívne správanie a spolužitie ľudí

Zdroje:
 • Košta J., Sociológia, Vydavateľstvo Ekonóm 1999
 • Keller J., Úvod do sociológie, Sociologické nakladatelství, Praha 1992
 • Krech D., Crutfield R. S., Ballachey E. L., Človek v spoločnosti, SAV, Bratislava 1968
 • Hupková I., Medziľudská komunikácia, metodický materiál 1/1996, Národné osvetové centrum, Bratislava
 • Weber M., K metodológii sociálnych vied, Pravda, Bratislava 1983