Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Personalistika - študijné materiály

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8721
Posledná úprava
17.04.2018
Zobrazené
1 836 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizácie k svojmu fungovaniu používajú rôzne zdroje, ako technológiu, materiály, a suroviny, financie, know-how, ale aj ľudí. Aby dosiahli úspech, vyvíjajú veľké úsilie, aby získali konkurenčnú výhodu, ktorá by im zabezpečila lepšie postavenie v rámci odvetvia a na trhu, ktorý obsluhujú. Stále viac si však uvedomujú skutočnosť, že uvedené zdroje konkurenčnej výhody sú výsledkom výnimočných schopností a zručností ich zamestnancov. Získať a udržať si takýchto zamestnancov - ľudské zdroje, ktoré sú schopné vytvárať a podporovať konkurenčnú výhodu organizácií sa stáva hlavnou úlohou personalistiky.

V tejto práci by som rada uviedla hlavné personálne činnosti, ktoré predstavujú výkonnú časť personalistiky.

Personálne činnosti
Úlohy riadenia ľudských zdrojov nachádzajú svoj konkrétny výraz v tzv. personálnych činnostiach (službách, funkciách). V literatúre sa môžeme stretnúť s rôznym počtom a s rôznym vymedzením personálnych činností (služieb, funkcií), najčastejšie sa však uvádzajú približne v nasledujúcej podobe :
1. Vytváranie a analýza pracovných miest.
2. Personálne plánovanie
3. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov
4. Hodnotenie pracovníkov
5. Rozmiestňovanie (zaraďovanie) pracovníkov a ukončovanie pracovného pomeru
6. Odmeňovanie
7. Vzdelávanie pracovníkov
8. Pracovné vzťahy
9. Starostlivosť o pracovníkov
10. Personálny informačný systém

Kľúčové slová:

personalistika

pracovník

personálne plánovanie

hodnotenie pracovníkov

pracovné vzťahy

starostlivosť

informačný systémObsah:
 • 1. Vytváranie a analýza pracovných miest.
  2. Personálne plánovanie
  3. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov
  4. Hodnotenie pracovníkov
  5. Rozmiestňovanie (zaraďovanie) pracovníkov a ukončovanie pracovného pomeru
  6. Odmeňovanie
  7. Vzdelávanie pracovníkov
  8. Pracovné vzťahy
  9. Starostlivosť o pracovníkov
  10. Personálny informačný systém

Zdroje:
 • Koubek Jozef - Řízení lidských zdrojov - Základy moderní personalistiky, Management Press,Praha 2001, III. vydanie
 • Kachaňáková Anna - Riadenie ľudských zdrojov - ľudský faktor a úspešnosť podniku, SPRINT, Bratislava 2001
 • Šimková Helena - Personálny manažment, Ekonomická fakulta TU, Košice 2000
 • Ján Pichňa - Základy personalistiky II., SOFA, Bratislava 1995
 • Tureckiová Michaela - Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Grada, edícia Psyché, Praha 2004, I. vydanie