Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Sociálna náuka Cirkvi

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6179
Posledná úprava
17.08.2017
Zobrazené
2 569 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy, definície
- datovanie soc. náuky je od vydania encykliky Levom XIII. 1891- RENUM NOVARUM - zaoberá sa v nej soc. otáz.
- soc. prvky - už u Židov ( aj otrok mal voľný deň - sobota), aj u Ježiša

SPOLOČENSTVO - prvotné komunity, soc. prvok,
- čl. žil v komunite, tlupe -spoločné úlohy
- práca sa chápe ako tovar, no Lev XIII. to vyvrátil


SOCIÁLNY - má 2 významy
- Spoločensky - týka sa spoločnosti ako celku
- týka sa hmotného zaistenia jednotlivca v spoločnosti, má soc. nedostatok a potrebuje soc. pomoc


SPOLOČNOSŤ - trvalé združenie osôb za účelom realizácie nejakého spoločného cieľa,
- je to celý konglomerát jedného štátu
- organizované združenie ľudí - alebo osôb
- malé i veľké subsystémy, systém subsystémov
- firmy, soc. útvary založené na báze spoločného cieľa
- musí mať vnútorné pravidlá aby fungovala

Kľúčové slová:

morálka

ľudská dôstojnosť

solidarita

spoločné dobro

Lev XIII.

sociálna pomoc

súkromné vlastníctvo

mravný zákonObsah:
 • Sociálna náuka cirkvi
  1. Princíp všeobecné určenie dobier
  2. Princíp - spoločné dobro (sd)
  3. Princíp - solidarita
  4. Princíp - subsidiarita
  5. Princip - ľudská dostojnosť
  6. Princíp - človek a jeho práva